Bernë, 16 mars -Zgjerimi i rasteve te semundjes se re ne Zvicer dhe bote qe po kercnon plantin me vdekje ka shqetesuar jo vetem qeverite e vendve por edhe organizatat nderkombetare (Organizata Boterore e Shendetesise-WHO) por edhe asociacine dhe gazetaret.

Kur eshte fjala për mediat dhe gazetaret, nje lajm  i mire vjen nga Berna ku Zvicra eshte mobilizuar duke hapur nje TV për diasporen, te huajt qe ne territorin helvetik njihen si emigrantë. Ky kanal televiziv dedikuar te huajve ne Zvicer quhet simbolikisht “TV Diaspora” qe jep lajme edhe ne gjuhen shqipe, kryesisht per aktivitetet e komunitetit shqiptarë ne kete vend, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

Aktualisht, në TV-Diaspora dominojne lajmet lidhur me coronavirusin. Si te mbrohemi dhe si ta luftojme ate

Bildergebnis für coronavirus suisseSipas te dhenave te fundit te Zyrës Federale e Statistikave (OFS), në fund të qershorit te vitit 2019 ne Zvicër jetojne dhe veprojne 2,096,182 përfshirë ketu rreth 300.000 shqiptare 323.384 italianë, 308.532 gjermanë, 265.501 portugezë, 137.514 francezë dhe te tjere. Me përhapjen e virusit të koronës në Zvicër, të gjithë aktorët institucional janë të detyruar të japin një kontribut të rëndësishëm për të përmirësuar epideminë me informacion dhe masa.

“TV-Dipasoa ne Zvicër, eshte një rrjet mediatik i njerëzve me prejardhje migracioni me bazë në Köniz- Bern mbush një vrimë të shoqërisë civile dhe prodhon nën 48 orë CAMPAIGN CORONAVIRUS AWARENESS në 11 gjuhë: Shqip, anglisht, frëngjisht, persisht, arabisht, rusisht, rumanisht, Tigrinya, Spanjisht, Kazakisht dhe Kurd.

Fushata video po përhapet me shpejtësinë “virale” dhe, sipas pamjeve në facebook, tashmë ka arritur 300,000 njerëz brenda 72 orëve, si dhe sipas analizës së faqes sonë të internetit

Zyra Federale e Shëndetit Publik siguron informacion të gjerë, boton materiale informuese dhe komunikon masa në mënyrë që media e zakonshme zvicerane të mund t’i sjellë informacionet në cepat më të largëta të vendit.

“Fakti është, megjithatë, që Zvicra ka një popullsi me diversitet të madh kulturor, një në katër banorë ka një prejardhje migracioni. Përhapja e lajmeve në tre gjuhë kombëtare dhe në anglisht, prandaj nuk është një përgjigje e përshtatshme për një virus që flet të gjitha gjuhët e botës…” ka thenë kryeredaktori i TV-Diaspora z.Emmanuel Mark Bamidele, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Diasporë TV Zvicër, një rrjet ekspertësh me prejardhje migracioni, me qendër në Köniz afër Bern, hap pas hapit dhe prodhoi një KAMPANI INFO DHE ARSIMORE CORONAVIRUS (CORONA VIRUS AWARENESS CAMPAIGN) brenda 48 orësh, analoge me masat federale në 11 gjuhë , Frëngjisht, shqip, persisht, arabisht, rusisht, rumanisht, Tigrinya, spanjisht, kazake dhe kurde).

Diaspora TV Switzerland, a media network of people with migration

Diaspora TV Switzerland, a media network of people with migration background based in Köniz- Bern fills up the society loop hole and produces under 48 hours CORONAVIRUS AWARENESS CAMPAIGN in 11 languages (English, French. Albanian, Farsi, Arabic, Russian, Romanian, Tigrinya, Spanish, Kazakh and Kurdish) The campaign videos are going viral and have reached over 300’000 people in 72 hours according to the facebook views.

Emmanuel Mark Bamidele

Editor in Chief

Migrationsmedia springt in die Bresche

Mit der Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz sind auch alle institutionellen Akteure gefordert mit Informationen und Massnahmen einen signifikanten Beitrag zur Eindämmung der Epidemie beizutragen. Das Bundesamt für Gesundheit informiert mit grossem Einsatz, publiziert Informationsmaterial und kommuniziert Massnahmen so dass die gängigen Schweizer Medien die Informationen in den hintersten Winkel des Landes bringen können. Fakt ist aber, dass die Schweiz eine Bevölkerung mit einer grossen kulturellen Vielfalt hat, einer von vier Einwohner*innen hat einen Migrationshintergrund. Nachrichten in drei Landesprachen und auf Englisch zu verbreiten ist somit keine angemessene Antwort auf ein Virus, das alle Sprachen der Welt spricht.

Diaspora TV Switzerland, ein Netzwerk von Fachleuten mit Migrationshintergrund, mit Sitz in Köniz bei Bern springt in die Bresche und produzierte innerhalb von 48 Stunden eine CORONAVIRUS INFO- UND AUFKLÄRUNGSKAMPAGNE (CORONA VIRUS AWARENESS CAMPAIGN) analog den verordneten Massnahmen des Bundes in 11 Sprachen (English, Französisch, Albanisch, Farsi, Arabisch, Russisch, Rumänisch, Tigrinya, Spanisch, Kasachisch und Kurdisch). Die Kampagne per Video verbreitet sich mit “viraler” Geschwindigkeit und hat gemäss facebook views.innerhalb von 72 Stunden schon 300’000 Personen erreicht, wie auch gemäss der Analyse unserer Webseite www.diaspora-tv.ch

Bildergebnis für coronavirus suisse

SHPËRNDAJE