Sipas Ahmetit kategoritë që kanë të drejtë lëvizje janë:
Profesionistet shendetesor
Bashkepunetoret shendetesor
Barnatoret, sipas orarit të kujdestarisë që e vendos Ministria e Shëndetësisë, AKPPM dhe Oda e Farmacistëve të Kosovës;
Bashkesite Fetare, Hortilultura, Funeralet
Kryqi i Kuq
Sektori i Sigurise
– Policia, IPK
– Ushtria
– AKI
– AME
– Kompanite e Sigurimit Fizim (private)
– Aviacioni: AShNA, AACK, Aeroportet
– Inspektoratet, qendror dhe lokal
– Sherbimi Korrektues (Gardianet)

SHPËRNDAJE