Gjenevë, 27 maj (Nefail Maliqi)  -Shefi i OKB-së, Antonio Guterres ka vendosur të krijojë një fonadacion n¨èe Kosovë dedikur komunitetet romë, egjiptianë dhe ashkali dhe dhe për të siguruar për të marrë ndihmën e nevojshme, njfotn agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve të  OKB-së.

Sekretari i Përgjithshëm do të dëshironte të përsëriste vlerësimin e tij për punën e vlefshme të Panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut, i cili shqyrtoi shkeljet e pretenduara të të drejtave të njeriut nga Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK).

Résultat de recherche d'images pour "romet kosovë"“Duke marrë parasysh rrethanat e veçanta dhe kushtet në Kosovë, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së ka vendosur që si masë e jashtëzakonshme për krijimin e një bazë që do të zbatojë projekte të asistencës, kryesisht në  Mitrovicës dhe Leposaviq. Nga kjo shumë do të ketë përfitimin e romëve, ashkalive dhe egjiptian..” thuhet ne njoftimin e OKB-së, r ansmeton agejcnia e lajemeve “Presheva jonë”

Siç specifikohet, projektet e asistencës do të fokusohet në komunitetet nevojat më urgjente,  duke përfshirë ketu shërbime shëndetësore, zhvillimin ekonomik dhe të infrastrukturës.

Paneli ishte një mekanizëm unik i të drejtave të njeriut i krijuar në kontekstin e një misioni paqeruajtës të Kombeve të Bashkuara që kishte një mandat ekzekutiv në një mjedis pas konfliktit. Ai u bë funksional në nëntor 2007, duke marrë dhe shqyrtuar mbi 500 ankesa. Në një numër rastesh, Paneli konkludoi se kishte pasur dështime në respektimin e standardeve të të drejtave të njeriut. Paneli përfundoi punën e tij dhe më pas dha një raport përfundimtar në korrik 2016.

Përfaqësuesit e mëvonshëm të UNMIK-ut të Sekretarit të Përgjithshëm të UNMIK-ut kanë nxjerrë vendime në përgjigje të gjetjeve dhe rekomandimeve të Panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut dhe kanë shprehur keqardhjen e thellë për vuajtjet e përjetuara nga individët e identifikuar nga Paneli. Puna e Panelit ka marrë gjithashtu vëmendje në raportimin e rregullt të Sekretarit të Përgjithshëm mbi UNMIK-un në Këshillin e Sigurimit.

Ndër rastet e shqyrtuara nga Paneli ishte një ankesë e parashtruar nga 138 persona nga komunitetet romë, ashkali dhe egjiptianë, të cilët kanë vuajtur helmim nga plumbi dhe pasoja të tjera të rënda shëndetësore si rezultat i zhvendosjes së tyre në kampet e personave të zhvendosur brenda në veri të Kosovës. Sekretari i Përgjithshëm është shumë i vetëdijshëm për gjendjen e vështirë të atyre individëve, si dhe anëtarëve të tjerë të këtyre komuniteteve më të prekshme, të cilët kanë jetuar edhe në kampet e personave të zhvendosur brenda vendit. Sekretari i Përgjithshëm dëshiron të shprehë keqardhjen e thellë të Organizatës për vuajtjet e përjetuara nga të gjithë individët që jetojnë në kampet e personave të zhvendosur brenda vendit.

Duke pasur parasysh rrethanat unike në Kosovë, Sekretari i Përgjithshëm ka vendosur, si një masë të jashtëzakonshme, krijimin e një Fondi të Mirëbesimit. Fondi i Mirëbesimit do të zbatojë projekte të ndihmës me bazë komunitetin, kryesisht në Mitrovicën Veriore, Mitrovicën e Jugut dhe Leposaviqin, të cilat do të përfitojnë më gjerësisht komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Projektet e ndihmës do të përqëndrohen në nevojat më të ngutshme të këtyre komuniteteve më të prekshme, duke përfshirë në lidhje me shërbimet shëndetësore, zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturën.

Sekretari i Përgjithshëm beson se është detyra jonë e përbashkët për të mbështetur komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë dhe për të siguruar që ata të marrin ndihmën që u nevojitet. Në lidhje me këtë, Organizata do të bëjë çdo përpjekje, në konsultim me Shtetet Anëtare, për të mobilizuar burimet e nevojshme në mbështetje të Fondit të Mirëbesimit. Sekretari i Përgjithshëm u bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë këtë nismë përmes sigurimit të burimeve për Fondin e Mirëbesimit.

Organizata gjithashtu do të vazhdojë të nxjerrë mësime nga përvoja e saj në Kosovë dhe nga puna e Panelit dhe të ndërmarrë veprime për të parandaluar që situata të tilla të ndodhin përsëri.

SHPËRNDAJE