Nga Sylë Mujaj

RASAT E EMRIT ME MBIEMER

Emërore

Veprore

Dëftore

Kallëzore

Kapllan, Resuli, Begoviç, Buriviç?,
Thirrore
Buroviçin,
Pësore
0 v i ç,
Trathëtar.

Për “Prof.dr-in, Akademik-un,
Shkencëtar-in,
Poet-in, Shkrimtar-in”,
Ne Rrugën e lakimit
nga gramatika ne skizofreni,
Apo Kallush-Kallushi.

Sylë Mujaj
12.06.1995 Lugano

SHPËRNDAJE