okbbddUN rights expert calls for durable solutions for the displaced in Serbia and Kosovo

 

16 September vitin 2016 (Nefail Maliqi) -Në përfundim te vizitën pesë-ditore në Serbi dhe Kosovë eksperti OKB-së  për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara Chaloka Beyani i bëri thirrje Qeverisë së Serbisë dhe autoritetet në Kosovë për të gjetur një zgjidhje urgjente dhe të qëndrueshme për njerëzit që janë zhvendosur për gati 17 vjet, raportuar OKB-së, transmeton Agjencia lajmeve  “Presheva Jonë” në Gjenevë.
“Të gjitha zgjidhjet e qëndrueshme për personat e zhvendosur duhet të mbeten si opsione të hapura për ta, dhe duhet të nuk lidhen proceset politike”, tha Raportuesi Special i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të personave të zhvendosur brenda vendit, Chaloka Beyani në një deklaratë për shtyp të lëshuar nga Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB për të Drejtat e Njeriut (OHCHR).
“I bëj thirrje autoriteteve për të kryer profilizimin dhe ka nevojë për ushtrime të vlerësimit dhe studim të dëshirave apo qëllimet e personave të zhvendosur brenda vendit,” shtoi ai, duke theksuar se theksi nuk duhet të jetë në vetrem te kthim po edhe ti krijohen kushte.
Sipas Zyrës së Komisionerit të Lartë të OKB për Refugjatët (UNHCR), ka ende disa 88,000 persona të pambrojtur të zhvendosur brenda vendit (PZHBV) në Serbi dhe më shumë se 16.000 në Kosovë, të cilët mbeten me nevoja të lidhura me zhvendosjen dhe kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme .
Eksperti i OKB-së të drejtave të njeriut shprehën gjithashtu shqetësim lidhur me kushtet e jetesës së shumë personave të zhvendosur, sidomos ato që i përkasin komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.
“Këto zhvendosurit kanë nevoja të veçanta për mbrojtje, sidomos në aspektin e qasjes në të drejtat e tyre të strehimit, punësimit, kujdesit shëndetësor dhe arsimit”, theksoi z Beyani, duke shtuar se këto duhet të trajtohet si një çështje urgjente.

Eksperti i OKB-së më tej theksoi se shqetësimet e personave të zhvendosur në Serbi dhe në Kosovë duhet të mbetet në rendin e ditës të bashkësisë ndërkombëtare dhe se kjo duhet të trajtohet si një komponent i rëndësishëm në kuadër të kornizës së anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe në kuadër të dialogut të Brukselit në mes të Beogradit dhe Prishtinës.
Ekspertët e pavarur dhe Raportuesit Special, emërohen nga Këshilli i OKB-së të Drejtave të Njeriut që të shqyrtojë dhe të raportojë përsëri në një situatë të vendit apo një temë të veçantë të drejtave të njeriut. Pozicionet janë nderi dhe ekspertët nuk janë personeli i OKB-së, as ata paguhen për punën e tyre.

SHPËRNDAJE