Intervsitë ekskluzive me Reis ul-Ulema Mr. Adem Zilkiç, kryetar i Bashkësisë Islame të Serbisë-BIS

 

« Ne në Serbi jemi distancuar dhe kemi dënuar provokimet me karikatura dhe filmin anti-silamist. Perendimi duhet të heq dorë nga agresivteti ndaj botës islame.. » ka deklaruar  sot njeriu i parë i muslimanëve në Serbi  Reis ul-Ulema Mr. Adem Zilkiq   në një inetrvistë për agjencinë informative „Presheva Jonë“. Intervistën gazetari ynë me z.Zilkic e zhvilloi në gjuhën shqipe e cili flet, mire, madje edhe në gramatikë.

Mr. Zilkic duke ftuar për unitet imamët e Luginës së Preshevës, ka phuar se «nga aspekti nacional dihet se Lugina e Preshevës antenat i ka të drejtuara kah Prishtina, gjë kjo ndoshta krejt normale.komuniteti muslimanë në Serbi dhe ai i Luginës, në aspektin fetar duhet drejtuar kah  Ankaraja.. »  Sa i përket fetfasë dhe kritikave të myftiur të Sanxhakut Muhamer Zurkolic në adresë të teskteve fetare  apo plaprogrameve në shkolla kryetari BIS i përkujton atij se „nga viti 2006 shkollat tona me mësimet fetare shërbehen me planprograme e tekste të propozuara nga Zurkolic..“   

 

 

Preshevë, 29 shtator

 

Situata e komunitetit muslimanë në Serbi, pra në Sanxhak dhe Luginë të Preshevës , bashkëpumimin e BIS me atë të Kosovës,  organizmi i tyre dhe (mos) prania e grupeve ekstermiste, karikatura për Muhammedin (a.s) dhe filmi anti-islamist si dhe arsimimi fetar në shkollat e Luginës së Preshevës ishin vetëm ca pikat që prekëm me njeriun numër një të Bashkësisë Islame në Serbisë  Reis ul-Ulema Mr. Adem Zilkiç në intervistën ekskluzive për agjncinë informative kombëtare „Presheva jonë“

 

Bashkëbiseduesi ynë Reis ulema Adem Zulkiç është  magjistër dhe njohës i mirë islamiit Është i martuar dhe ka pesë fëmijë (katër vajza gjitha me faklutet) ku njëra vajzë  është afëze, kurse djali në fakultet në Stamboll.

 

 

SERBIA me 650 mijë muslimanë, 30 % boshnjakë, 18 % shqiptarë…me 142 xhami dhe 176 imamë

 

Kryetarin e BIS Reis ul-Ulema Zilkiç e lutëm që fillimisht të na japin një pasqyrë mbi sitauatën e muslimanve në Serbi ku numri i tyre, sipas tij sillet mbi  650.000. “Në Serbinë e banuar aktualisht me mbi 7 milionë  banorë,  sot ka  650 mijë muslimanë, ku vetëm në Beograd janë  rreth200 mijë sish. Nga numri i përjgigthshëm i kkomunitetit musliman në Serbi,  30 % prej tyre janë boshnjak, 18 % janë shqiptarë,  kurse tjerët janë romë, serbë,  ashkali, goranë, tërbesh etj. Do shtuar edhe një  fakt në vendin tonë kemi 170 familje serbe apo 500-600 besimtarë muslimanë. Sa i përket organzimit të muslimanëve në Serbi objekteve dhe kuadrove, mund t ju themi se sot Bashkësia Islame në Serbi ka gjithsejt  176 imamë,  mederrizë dhe mualinë, të cilërt shërbejnë nëpër  142 xhami sa ka sot  Sebia. Në vendin tonë po ashtu kemi edhe tri medrese, dy për meshkuj (Beograd dhe Novi Pazar) si dhe një për  femra ajo në Prije Polje…“

 

Se cfarë janë marëdhëniet mes Bashkësisë Islame të Serbisë (BIS) dhe Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK)  z.Zilkiç në vazhdim pohons e  « Me BIK kemi marëdhëne të mira…gati në gjitha sferat. Unë shkoj atje vizitoj miqtë e shokë të gjeneratës. Unë edhe pse kam ndësit të shkoj atje, kryetari i BIK-së  Naim Tërnava  nuk vjen në Serbi, mund të jetë pak rrezik  për te, dihet për cka…“

 

Se cfarë mendon për situatën dhe organizimin e komunitetit muslimanë në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë më tutje Reis ul-Ulema Zilkiç duke folur për ketë bashkëpunim në rajon ai shprehet se « Bashkësia Islame në Luginën e Preshevës ka ca telashe të veta rreth  organizimit të rye të mirëfilltë, sikur edhe tek ne në Sanxhak me Zurkoliçin i cili dëshiron të mbahet herë me BI të Serbisë e herë në atë të Bosnjës. Edhe tek ju atje në Luginë janë disa njerëz të cilët duan të mbahen herë me Kosovën e e disa tjerë me Serbinë. Por ka disa që nu duna s me serbinë e as me Kosovën.Por, besoj se edhe këto probleme, divergjenca  do të zgjidhen me emër të Allahut xh.h.. E vetmja rrugë për ndërtimin e muslimanizmit në rrugë të mbarë është që muslimanët në Serbi të janë unik dhe të flasin me një zë. Prandaj,  unë si kryetar i BIS kisha pasur dëshirë të apeloja tek imatët e Luginës së Preshvës të lënë anash ineteresat e veta personale të ofrohen me njeri tjetrit, ti zgjasin dorën e vëllazrisë dhe të bashkepumimit dhe të jenë unik se vetëm kështu  mund të ecim përpara..“

 

Se nga duhet orientuar, drejtuar sytë muslimanët e Luginës, z.Zulkiç kësaj pyetje i përgjigjet se „komuniteti ynë musliman, sikur edhe të gjtihe tjerët në botë në aspektin e besimit ne kemi vetëm një drejtim, atë kah Allahu i madhërueshëm (xh.h)  dhe i dërguari i tij special, pengamerit tonë Muhammedi a.s  dmth nga rruga paqësore, e rrespektit dhe tolerances ndaj njëri-tjetrit..Kurse nga aspekti nacional dihet se Lugina e Preshevës antenat i ka të drjetuara kah Prishtina, gjë kjo ndoshta krejt normale. Nëse vërtetë kërkohet se kah duhet orientuar muslimanët e Serbisë, pra edhe at të Luginës, në aspektin fetar, ata duhet drejtuar kah  Ankaraja..“

 

 

Zulkic : Ne në Serbi jemi distancuar dhe kemi dënuar provokimet me karikatura dhe filimin anti-silamist. Perendimi duhet të heq dorë nga agresiviteti ndaj botës islame

 

 

Se si  gjykon  karikaturat për  Muhammedit (a.s) dhe filmin ati-silamist dhe se a ka grupe ekstremsite, vehabiste në Serbi ? Mr.Zulkiç përgjigjet se „se këto prpvokim e si me kariktaura shut edh me ket filmin e fundit  bota perendmore nuk i kontriobuon paqes dhw rtowlernacës mes popujve, në këtë arst mej  besimeve që kemi në plantin tonë prandaj ne jemi distancuar dhe kei dënuar që në satrt keto provoikme. Mendoj se eprendimi viteve të fundit është duke u treguar mjaft agresiv ndaj islamit në cdo sferë…sikur rastet e fundit përmes karikaturave, filimit anti-islamist etj…me perosnalitetin e pengamerit tonë Muhamedit (a.s)  Dhe ne denojmë ashpër ato provokime, sikur që denojmë po ashtu edhe protestat apo përjgigjet e muslimanëve nësejanë ato esktrme apo të dhunshme ndaj këtyre provokimeve skandaloze që janë në kundërshitm me tolerancën dhe normat ndërkombëtare…“

 

Zilkiç: Vehabistët në Sanxhak dhe Luginë nuk paraqesin rrezik në Serbi

Ndërsa rreth grupeve vehabiste në Serbi, njeriu u parë i BIS Reis ul-Ulema Mr. Adem Zilkiç,   e pranonë se ka grupe të tilla.“ Në Serbi ka vehabistë të cilët depërtojnë nga Bosnja në Sanxhak e nga Kosova në Luginën e Preshvës, por nuk janë të organizuar dhe nuk kanë kush e dinë cfarë kapaciteti për aktivitete serioze apo infulencim në masë, për shhkak se ata janë një minoritet i vogël..Ato grupacione edhe spe nuk duhet injoruar , nuk kanë mundësit të destabilzojnë a svendin e as Bashkësinë islame në Serbi.“

 

 

Fetfaja dhe kritikat e Zurkolic nuk kanë vend, kur ai e din mirë se mësimet fetare në shkollat në Serbi nga viti 2006 ende sherbehn nga propozimet e tija, thotë Zilkic


Sa organizmit të mësimit fetar në Serbi dhe disa deklaratave të myftiut nga Sanxhaku z.Zurkoliçit mbi plaprogramet, tesktet dhe kuadrot në këtë vend, Reis ul-Ulema ketyre kritikave due i hedhur poshtë si të pavërteta, ju përgjgijet se „Në Serbi nga viti 2006 mësohet mësimi fetare në shkollat fillore dhe të mesme nga dy orë në jajvë. Mësimi fetar është projekt i ministrisë së arsimit. Ne punojmë sipas programeve të ngjajshme sikur ne në Serbi ashtu edhe ata në Bosnjë,  Kosovë, Maqedoni apo Mal të Zi..që shërbehemi me pograme thujase identike nga Turqia. Sa i përket teskteve dhe programeve shkolore dua t’i përkujtoj  Zurkoliqit se ne ende punojmë në Serbi po me ato planpgrame të tij të propozuar në vitin  2006. Dhe tash nuk di cfare për cfarë bën zhurmë Zurkolic rreth këtyre teksteve apo  palprograme shkollore ?! Prandaj, ne nuk guxojmë e as nuk kem të drejtë që iër ineresa tana qofshin ato personale apo karrieriste të keqpërdorim Bashësinë Islame të cilën na e kanë besurar qytetarët. Mund të them lirisht se Serbija sot ka ligjet më të përsosura në rajon mbi funksionimin e konfesioneve, në këtë rast edhe të asaj islame…“

SHPËRNDAJE