Majmunët kanë qenë gjithnjë të ngjashëm me njeriun, por tani shkenca, falë studimeve më specifike, po e kupton më mirë, transmeton njoftimet BW.

Hulumtimet met në vitet e fundit kanë treguar se sa e hollë është diferenca mes ne dhe primatëve, aq sa National Insitutes of Health amerikan i kanë kërkuar një komisioni hetimi të vendosë limitet për eksperimentimin.

Pasi zbuluar se shimpazat (por edhe orangot e të tjerë) jo vetëm që luajnë në mënyrë shumë të ngjashme me fëmijët tanë, e përdorin me aftësi vegla moderne, por po të mësohen minimalisht luajnë dhe kumar, adaptojnë gjuhën me publikun që kanë përballë, dinë të kuptojnë nëse një prej tyre është më injorant ose nëse ka diçka urgjente për të komunikuar

SHPËRNDAJE