Shoqata per Trashegimi Kulturore dhe Krijimtari kulturore e Lugines se Presheves me seli ne Presheve gjate viti 2011, gjegjesisht me 24 e 25 dhjetor 2011 organizoi Tribunen shkencore me teme:”Dasma shqiptare ne Presheve dhe rrethine, dikur dhe sot” net e cilen morren pjese 25 ligjerues me renome, prej tyre 15-16 doktorë dhe magjistra te shkencës dhe kulturës shqiptare nga Shqiperia, Kosova, Maqedonia, Kroacia, dhe Lugina e Preshevës. Ne mesin e tyre me kumtesa moren pjese: Aleksander Stipçeviq, Agron Xhagolli, Gjovalin Shkurtaj etjere.

Mirepo, pasi Shoqata per Trashegimi eshte organizate kulturore, kombetare dhe jo fitimprurese ka nevoje te financohet per ta qitur ne drite kete liber. Libri me kumtesa do te kete me shume se 300 faqe dhe kushton ne mjete financiare, te cilat Shoqata per momentin nuk I posedon, sepse buxhetet e komunave Presheve dhe Bujanoc nuk I ndane mjete financiare per vitin 2012. Andaj jemi te detyruar te kerkojme mjete ndihme financiare nga Shoqatat humanitare qe ten a ndihmojne me mundesite e tyre financiare.

Të Ju njoftojmë se Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në Preshevë është e regjistruar në Agjencionin e Regjstrit Ekonomik në Beograd, tek BANKA KOMERCIALE NË PRESHEVË

Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore/udruzenje za nasledje i kulturno stvaralastvo/

XHIRO LLOGARIA : 205-165049-29

Numri amë : 28034164

PIB 106938412

Apo xhirollogaria rrjedhese: IBAN/Account Number: RS 35205007080003554493

BANKA KOMERCIALE BEOGRAD-EKSPOZITURA PRESHEVE

Pra, ndihma e Juaj financiare na ndihmon qe ta botojme librin, perndryshe jemi te detyruar te presim vitin tjeter dhe kohera me te mira per Shoqaten.

Mbesim me shprese se do te na ndani nje shume te ndihmes ne mjete financiare.

 

Me respekt dhe nderime,

Presheve, me 19 maj 2012                                                              Xhemaledin Salihu, kryetar

SHPËRNDAJE