Drejtoresha e UNESCO-s znj.Bokova për agjencinë informative “Presheva Jonë” sot ka deklaruar në Gjenevë se “katër manastiret serbe në Kosovë janë në listën e debatit dhe shqyrtimit të UNESCO-s, por kjo nuk varet nga organizata jonë se nga kush do të jen nën përkujdesje. Por , mund të t’ju them se  ditë më parë ne kemi miratuar një rezoklutë, në të cilin amandamnt thuhet se kërkesat për monumente apo manastire për trashigimi kulturoe, me prapavijë politike, nuk do të merren në konsideratë nga UNESCO dhe OKB..”

Gjenevë/UNO, 5 korrik/ AIK-Presheva Jonë

    Në kuadër të sesionit të rregullt të Kosmionit ekonomik të OKB-së (ECOSOC) që po mbahet në Gjenevë po ndiqet nga delegacione të ndryshme botërore të vendeve anëtare si dhe nga përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Në javën e dytë të punimeve të ECOSOC sot ju është drejtuar përfaqësuesve të mediave botërorore znj Irina Bokova, drejtoreshë e pëgjithshme e UNESCO-s, ku përmendi edhe Kosovën duke pohuar se pas konfkiktit në rajon për UNESCO-n preokupim mbetet ruatja  e monumenteve historike dhe trashigimia kulturore në rajon.
     
    Pyetjes sonë se si e shpjegon insistitimin e Serbisë për të mbikqyrur  katër manestariret serb në kosovë, në emër të „trashigimisë kulturore“ znj. Irina Bokova agjencisë inforamtive „Presheva Jonë“ ka pohuar se, UNESCO është njoftuar me këtë problem dhe po bën gjithëcka të mundut për zgjidhjen sa ma adekuate të ketyre cështjeve të ndieshme në Kosovë, sidomos atyre monumenteve hisotrike në kuadër të trashigimisë kulurore.
     
   Drejtoresha e UNESCO-s znj.Bokova për agjencinë informative “Presheva Jonë” sot ka deklaruar në Gjenevë se “katër manastiret serbe në Kosovë janë në listën e debatit dhe shqyrtimit të UNESCO-s, por kjo nuk varet nga organizata jonë se nga kush do të jen nën përkujdesje. Por , mund të t’ju them se  ditë më parë ne kemi miratuar një rezoklutë, në të cilin amandamnt thuhet se kërkesat për monumente apo manastire për trashigimi kulturoe, me prapavijë politike, nuk do të merren në konsideratë nga UNESCO dhe OKB..”
     
    Për fatin e katër kishave serbe në Kosovë nuk vendos as Beogradi  as Prishtina, por OKB, ku ditëve të ardhshme do të tubohet komiteti i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara dhe UNESCO-s dhe do të vendos se nën përkujdesin e kutj do të jenë ato manastrie..“ ka pohuar për agjencinë informative „Presheva jonë“ znj.Bokova.

SHPËRNDAJE