Sipas termin planit janë parapar të mirëmbahen rrugët dhe prrockat në fshatin Tërnoc, Samolicë, Letovicë, dhe vendbanimet tjera.Projekti ka vlerën 4 mil.din. e që janë angazhuar 37 punëtor sezonal ne afat tre mujor.

Bujanoc,8 qershor/  AIK-Presheva Jone

Sic njofton zyra per informim e Drejtoratit për ndërtim në Bujanoc, ka filluar realizimi i projektit për mirëmbajtjen e rrugëve lokale në territorin e komunës së Buanocit.

Sipas termin planit janë parapar të mirëmbahen rrugët dhe prrockat në fshatin Tërnoc, Samolicë, Letovicë, dhe vendbanimet tjera.Projekti ka vlerën 4 mil.din. e që janë angazhuar 37 punëtor sezonal ne afat tre mujor.

Jemi koshient për rrethanat ekonomike, qe mbretrojnë në komunën tonë, por me përkushtim jemi duke aplikuar në të gjitha konkurset e mundshme për marrje të donacioneve që i kontribuojnë krijimit të të ardhurave për qytetarët e Bujanocit.
 
Brenda dy viteve të fundit Drejtoria për ndërtim ka siguruar donacion nga Ministria gjegjëse përmes Entit nacional për punësim në vlerë totale prej 16 milion din. SHIKB.ES.)

SHPËRNDAJE