Raportuesi i OKB-së për Migracion z.François Crépeau nga nesër (5-13 dhjetor) fillon një mision hetues tetëditor në  Shqipëri …

“Flukset e para të migracionit nga vitet e ’90 e kanë bërë Shqipërinë një vend me një nga normat më të larta emigracionit në botë. Nga një popullsi prej 3.4 milion, rreth një milion shqiptarë jetojnë dhe punojnë sot jashtë vendit të tyre.”, ka pohuar raportuesi i OKB-së për Migracion z.François Crépeau  njofton nga Kombet e Bashkuara agjencia informative “Presheva Jonë”.
Gjenevë,4 dhjetor UNO / AIK-Presheva Jonë
Raportuesi i Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat
e njeriut të migrantëve, kanadezi François Crépeau, juristë dhe profesor i se drejtës publike ndërkombëtare, nga sot (05-13 dhjetor ) per tetë ditë rresht do të vizitojë Shqipërinë për të vlerësuar zbatimin e politikave, strategjive dhe ligjeve për të mbrojtur të drejtat e emigrantëve, duke përfshirë edhe emigrantët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, njofton nga Kombet e Bashkuara agjencia informative “Presheva Jonë”.Një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara deklaroi se Shqipëria është një nga vendet me numrin më të lartë të emigrantëve për frymë. François Crépeau është raportuesi i OKB-së për çështjet e migrimit, i cili sot do të vizitojë Tiranën në një mision special për të identifikuar dhe hartuar një regjistër të saktë për emigracionin. Gjë që, realisht Shqipëria nuk e ka. Asnjë e dhënë zyrtare nuk furnizohet për emigrantët tanë jashtë vendit, të cilët realisht kanë ngelur jashtë të gjitha zhvillimeve në vend: as nuk votojnë, as nuk zgjidhen, as nuk zgjedhin. Pra, të drejtat e tyre nuk respektohen. Por për këtë mendon Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila do të nisë sot një mision të veçantë në Tiranë. Raportuesi i Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e njeriut të emigrantëve, kanadezi François Crépeau, jurist dhe profesor i së drejtës publike ndërkombëtare, nga sot (5-13 dhjetor), për tetë ditë rresht do të vizitojë Shqipërinë për të vlerësuar zbatimin e politikave, strategjive dhe ligjeve për të mbrojtur të drejtat e emigrantëve, duke përfshirë edhe emigrantët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. “Nga numri i përgjithshëm, një e katërta e së tretës së qytetarëve shqiptarë sot janë jashtë vendit”, – tha Crépeau, duke iu referuar flukseve të migracionit, të rëndësishme që nga fillim të viteve ’90 e kanë bërë Shqipërinë një vend me një nga normat më të larta emigracionit në botë. “Nga një popullsi prej 3.4 milionë, rreth një milion shqiptarë jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të tyre”, – ka pohuar ai në Forumin Ndërkombëtar për Migracion, që zhvilloi punimet në Kombet e Bashkuara në Gjenevë. Ky është misioni i parë në Shqipëri nga një ekspert i pavarur, i ngarkuar nga Kombet e Bashkuara, Këshilli i të Drejtave të Njeriut, me monitorimin dhe raportimin mbi gjendjen e të drejtave të njeriut të emigrantëve, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e veçanta të grave, fëmijëve dhe ato të padokumentuara, ose në një gjendje të parregullt. Gjatë kësaj vizite njëjavore në Shqipëri, raportuesi special i OKB-së do të takohet me zyrtarë të lartë të qeverisë shqiptare, përfaqësues të shoqërisë civile, agjencitë e Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare dhe rajonale në Tiranë. Ai gjithashtu do të udhëtojë në pikat kufitare me Greqinë dhe Malin e Zi, ku do të vizitojë objekte të pritjes për emigrantët dhe të dëgjojë pikëpamjet e emigrantëve. Në fund të misionit të tij, të martën, më 13 dhjetor, raportuesi special do të ndajë konkluzionet e tij paraprake në një konferencë për shtyp të mbajtur në hotel “Rogner”, në Tiranë, në orën 11:00.

Statistikat

Në vitin 2003 në Greqi, sipas Raportit Vjetor të Komisionit Europian mbi Statistikat e Migrimit, Azilit dhe Kthimeve, jetonin dhe punonin 434 810 shtetas shqiptarë. Në vitin 2006 në Itali, sipas ISTAT-it dhe Zyrës Italiane të Statistikave, jetonin dhe punonin 348 813 shtetas shqiptarë. Në vitin 2005 në SHBA, sipas Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë, jetonin dhe punonin 113 661 shtetas shqiptarë. Në vitin 2005 në Mbretërinë e Bashkuar, sipas burimeve të MPÇSSHB-së, jetonin dhe punonin 50 000 shtetas shqiptarë. Në vitin 2001 në Kanada, sipas Regjistrimit të Përgjithshëm jetonin dhe punonin 14 935 shtetas shqiptarë. Në vitin 2002 në Gjermani, sipas Zyrës Federale të Statistikave, jetonin dhe punonin 11 630 shtetas shqiptarë. Statistikat kanë nevojë për rifreskim në data referimi, por edhe në interpretim, sipërmarrje e vështirë, por jo e pamundur, për të cilën ka nisur punën Drejtoria e Politikave Migratore.

“Nga numri i përgjithshëm, një e katërta e së tretës së qytetarëve shqiptarë sot janë jashtë vendit.” Deklaruar sot në Gjenvë  z. Crépeau, duke iu referuar flukset e migracionit të rëndësishme që nga fillim të viteve ’90 që e kanë bërë Shqipërinë një vend me një nga normat më të larta emigracionit në botë. “Nga një popullsi prej 3.4 milion, rreth një milion shqiptarë jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të tyre.”, ka pohuar ai në Forumin Ndërkombëtar për Migracion që po zhillon punimet këtyre ditëve në Kombet e Bashkuara në Gjenevë.

Ky është misioni i parë në Shqipëri nga një ekspert i pavarur i ngarkuar nga Kombet e Bashkuara Këshilli i të Drejtave të Njeriut me monitorimin dhe raportimin mbi gjendjen e të drejtave të njeriut të emigrantëve, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e veçanta të grave, fëmijëve dhe ato të padokumentuar, ose në një gjendje të parregullt.

Gjate kësj vizite njejavore në Shqipëri, Raportuesi Special i OKB-së do të takohet me zyrtarë të lartë të  qeverisë sqhiptare, përfaqësues të shoqërisë civile, agjencitë e Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare dhe rajonale në Tiranë. Ai gjithashtu do të udhëtojë në pikat kufitare me Greqinë dhe Malin e Zi, vizitoni objektet të pritjes për emigrantët dhe të dëgjojnë pikëpamjet e emigrantëve.Në fund të misionit të tij të martën 13 dhjetor, Raportuesi Special do të ndajnë konkluzionet e tij paraprake në një konferencë për shtyp të mbajtur në Hotel Rogner në Tiranë në 11:00.
SHPËRNDAJE