posttPreshevë, 19 tetor -Serbia është burim, transit dhe destinacioni për burra, gra dhe fëmijë i nënshtrohen trafikimit seksual dhe punë të detyruar, duke përfshirë robëri shtëpiake dhe lypjes së detyruar. Gratë serbe i nënshtrohen trafikimit për qëllime seksuale nga grupet serbe kriminale në vendet fqinje dhe në të gjithë Evropën, veçanërisht Austri dhe Gjermani, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë” duke ju referuar raportit të  psapublikuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan. 

Do theksuar se muajve te funit Serbia është akuzuàr e  kritikuar ashper nga OKB, BE , INTERPOL EUROPOL, Stéit Depärtamenti amerikan e organizata tjera nderkombetare si nje vende qe po furnizon vendet e BE mé droge dhe emigrante, qofte tranzite apo vendore…

Serbia is a source, transit, and destination country for men, women, and children subjected to sex trafficking and forced labor, including domestic servitude and forced begging. Serbian women are subjected to sex trafficking by Serbian criminal groups in neighboring countries and throughout Europe, particularly Austria and Germany.

 

posttstShtetasit serbë, kryesisht burra, i nënshtrohen punës së detyruar në sektorët e punës intensive, të tilla si industria e ndërtimit, në vendet e Evropës (duke përfshirë Azerbajxhanin, Sllovenia dhe Rusia) dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Fëmijët serbë, në veçanti romët etnik, janë të nënshtruar brenda vendit të trafikimit seksual, punë të detyruar, lypje të detyruar dhe krime të vogla. Emigrantët dhe refugjatë nga Afganistani, Iraku dhe Siria dhe nga vendet fqinje janë të prekshme për të qenë subjekt i trafikimit brenda Serbisë. Trafikantët e dyshuar thuhet ndikuar disa rasteve të trafikimit përmes ryshfetit e viktimës apo gjyqtarit.,” transméton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Ne vazhdip te Raportit te DASH i pergatitur nga Zyra për Monitorimin dhe Trafikimit të qenjeve njerezore  thuhet se  “Qeveria e Serbisë nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit; megjithatë, ajo po bën përpjekje domethënëse për ta bërë këtë. Pavarësisht këtyre masave, qeveria nuk ka demonstruar në përgjithësi rritjen e përpjekjeve anti-trafikimit në krahasim me periudhën e mëparshme raportuese; pra, Serbia është e vendosur në Grupin 2 Listën e Vëzhgimit.”

Vëzhguesit e deklaruar kjo ishte pjesërisht për shkak të përpjekjeve anti-trafikimit duke u bërë një prioritet më të ulët në përgjithësi pasi qeveria arriti rritjen e migrimit të parregullt përmes vendit në vitin 2015, një mungesë e vazhdueshme të bashkëpunimit ndërmjet qeverisë dhe OJQ-ve për identifikimin, dhe një reduktim në referime nga policia kufitare që ishin ngarkuar të njëjtën kohë me trajtimin e kontrabandës dhe fluksin e emigrantëve dhe refugjatëve. Kujdesit për viktimat e trafikimit vuajtur edhe nga mungesa e koordinimit qeveritar me ofruesit e shërbimeve OJQ, dhe qendrat e mirëqenies sociale të qeverisë ishin të mangët në programe të specializuara, ndjeshmëri, dhe stafi i trajnuar e nevojshme për të punuar me viktimat e trafikimit. Hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve ulur, dhe qeveria nuk ka mundësi viktimave mbrojtje të mjaftueshme në proceset penale, të cilat ekspozuar e tyre të frikësimit dhe traumatizimit të mesëm.

REKOMANDIME PËR SERBI:

Qeveria serbe duhet  të rrisë përpjekjet për identifikimin e viktimave, duke përfshirë në mesin e emigrantëve, refugjatët, azilkërkuesit dhe fëmijët e pashoqëruar të angazhuar në rrugë lypte; të rrisë hetimet dhe ndjekjet penale të krimeve të trafikimit dhe të marrin dënimet e trafikantëve me dënime bindëse..

-Përmirësimin e bashkëpunimit me OJQ-të për të siguruar që viktimat të kenë qasje dhe të marrin të gjitha shërbimet e nevojshme riintegrimit; përmirësimin e trajnimit për personelin e qeverisë në ndihmë të viktimave dhe referimit et.

NDJEKJA

Qeveria demonstroi zvogëluar përpjekjet për zbatimin e ligjit për t’iu kundërvënë trafikimit. Neni 388 i kodit penal të Serbisë ndalon të gjitha format e trafikimit, duke përcaktuar dënime që variojnë nga tre deri në 15 vjet burgim. Këto ndëshkime janë mjaftueshëm shtrënguese dhe në përputhje me ato të parashikuara për krime të tjera të rënda, të tilla si përdhunimi. Qeveria ka hetuar 10 raste të shfrytëzimit seksual dhe një rast të punës së detyruar në vitin 2015, një rënie nga 20 raste të shfrytëzimit seksual dhe 35 raste të punës së detyruar në vitin 2014. Në vitin 2015, qeveria iniciuar ndjekjen penale të 18 të pandehurve në bazë të nenit 388, një rënie prej 25 të pandehurve në vitin 2014. gjykata dënoi 20 trafikantë në vitin 2015, një rënie nga 26 të dënuar në vitin 2014. Vendimeve shkonin në mes 1,5 dhe 5.5 vjet burgim. Qeveria nuk ndan të dhënat mbi dënimet për seks dhe të trafikimit të punës krimeve. Vëzhguesit raportuan se qeveria nuk e ka zbatuar në mënyrë adekuate e ligjeve anti-trafikimit, dhe prokurorët shpesh zgjodhi për të ndjekur penalisht krimet e trafikimit sipas statuteve të tjerë me dënime më të vogla që janë më të lehtë për të ndjekur penalisht.

PARANDALIMI

Qeveria nuk ka ruajtur përpjekjet e kufizuara të parandalimit. Qeveria nuk e ka miratuar strategjinë e anti-trafikimit dhe planin e veprimit për periudhën 2014-2020, pavarësisht mbajtjen e debatit përfundimtar publik për strategjinë dhe planin në vitin 2013.  Qeveria nuk ka hetuar oferta mashtruese ose shfrytëzuese të punës të sjella nga OJQ-të. Qeveria nuk ka bërë përpjekje për të ulur kërkesën për punë të detyruar. trupat serbe morën pjesë në trajnimin anti-trafikimit para vendosjes së tyre në misionet paqeruajtëse ndërkombëtare. Qeveria ofroi trajnim kundër trafikimit për personelin e saj diplomatik.

SHPËRNDAJE