Bernë, 28 shkrut  -Procedurat e reja të përshpejtuara të azilit hyjnë në fuqi në Zvicër më 1 mars 2019: shumica e procedurave do të përfundohen brenda 140 ditëve në Qendrën për Azil Federal, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

Procedurat e reja të përshpejtuara kanë afate të shkurtra. Në mënyrë që këto procedura të kryhen në përputhje me rregullat e sundimit të ligjit dhe në mënyrë të drejtë, azilkërkuesit kanë të drejtë për këshillim dhe përfaqësim ligjor që nga fillimi. Prandaj ata janë më të informuar për ecurinë e procedurës dhe në këtë mënyrë janë më të aftë të kuptojnë vendimet e azilit. Shpejtësimi i procedurave gjithashtu do të lejojë integrimin më të shpejtë të refugjatëve të njohur dhe atyre të pranuar në mënyrë të përkohshme, si dhe kthimin më të shpejtë në vendin e tyre të njerëzve që nuk kanë nevojë për mbrojtjen e Zvicrës.

Shumica e procedurave do të duhet të përfundojnë në një Qendër Federale të Azilit (AQF) në 140 ditë ose më pak. Pasi që të gjithë personat ose organizatat përgjegjëse për procedurën do të bashkohen nën një çati, proceset do të bëhen më efikase. Aplikantët do t’u jepen vetëm kantoneve sot nëse nevojiten sqarime shtesë që çojnë në zgjatjen e procedurës së azilit. Procedura e zgjatur do të duhet të rezultojë në një vendim që ka hyrë në fuqi brenda një viti.

Një reformë, gjashtë rajone
Me këtë reformë, azilkërkuesit do të qëndrojnë më gjatë në AQF sesa aktualisht. Për këtë arsye, dhe për të sjellë së bashku të gjitha palët e përfshira në procedurë në një vend, Konfederata ka rritur kapacitetin e saj akomodues. Deri në fund të 2019, ajo do të ketë 5.000 vende në gjashtë rajone, secila me ndërmjet dy dhe katër AQF. Deri më sot, gati 80% e kapaciteteve akomoduese janë në dispozicion siç është planifikuar fillimisht dhe 16 nga 18 vendet e planifikuara janë konfirmuar.

Projektet pilot në Cyrih dhe në Zvicër frankofone
Procedurat e përshpejtuara janë zbatuar që nga viti 2014 në Cyrih si pjesë e një faze pilot. Një vlerësim i kryer nga ekspertë të pavarur tregon se procedurat mund të shkurtohen me një të tretën në krahasim me regjimin aktual, se numri i ankesave është zvogëluar edhe për një të tretën dhe se tre herë më shumë azilkërkues kthehen vullnetarisht në vendin e tyre.

Një pilot projekt i dytë, i kryer që nga prilli i vitit 2018 në CFAs të Boudry (NE) dhe Chevrilles (FR), gjithashtu ka dhënë përvojë të mëtejshme në zbatimin e procedurave të azilit të shpejta dhe të drejta. të gjitha të Zvicrës.

Bashkëpunimi në të gjitha nivelet e qeverisjes
Kjo reformë e sistemit të azilit është një projekt afatgjatë, i mundësuar falë mbështetjes së kantoneve dhe komunave. Në dy konferenca kombëtare për azil në 2013 dhe 2014, ata ranë dakord me Konfederatën për një ristrukturim të bazuar në përshpejtimin e procedurave dhe rritjen e numrit të vendeve në nivel federal.

Më pas, zbatimi i ligjit i pranuar në qershor të vitit 2016 nga mbi 66% e qytetarëve dhe të gjitha kantonet kërkonin rregullime të rëndësishme, duke përfshirë organizimin, teknikën dhe strukturën, si në anën e Konfederatës dhe në anën e kantonet dhe komunat.

Pjesa e parë e dispozitave që synonin përshpejtimin e procedurave të azilit hyn në fuqi më 1 tetor 2016. Pjesa e dytë, që ka të bëjë me procedurën për miratimin e planeve, ka qenë në fuqi që nga 1 janari 2018. I treti dhe i fundit masat do të hyjnë në fuqi më 1 mars 2019

SHPËRNDAJE