Pas apelit te bere me date 22.07.2012 teak agjencia informative kombëtare “Presheva Jonë”  solli rezultet e para, ku  qytetarët ju janë përgjur poztivisht ndaj borxheve qe kane ndaj N.P. “Moravica” ka qene e tille qe nuk ka permbushur pritshmerite qe ka pasur NP.”Moravica”, njoftopn kjo ndërmarje nga Presheva.

 

Preshevë, 1 gusht
Ju apelojme perseri qe ti shlyeni borxhet e juaja ligjore dhe morale qe keni ndaj ketij institucioni, sepse do te detyrohemi qe te ndermarim hapa konkret ne menyre qe ky borxh te eleminohet, ndryshe mund te publikohen me emër e mbiemër gjithë borgjlinjt tek N.P. “Moravica”.
Ju perkujtojme se me pagimin e rregullt te ujit, kanalizimit dhe mbeturinave, ju do te mundesoni qe punetoret e NP.”Moravica” te paguhen rregullisht per mundin e tyre qe bejne, dhe njekohesisht do te mundesojne rritjen e efikasitetit te sherbimeve tona.
Gjithashtu ju perkujtojme se borxhi i qytetareve, shitoreve dhe personave juridik(firmave) eshte shume i larte.

Hapat konkret qe NP.”Moravica” do te jet e detyuar ti ndermarre do te jene te ndryshme, duke filluar nga publikimi ne media te shkruara dhe elektronike te emrave te borxhlinjve, duke i paditur ata ne Gjykate,  apo edhe deri te shkeputja nga rrjeti i ujesjellesit dhe nderpreja e marrjes se kontenierve te mbeturinave.

Ju apelojme qe te filloni ti paguani borxhet, sepse NP.”Moravica” eshte e juaja dhe eshte ne sherbimin tuaj.

SHPËRNDAJE