Konkurs

OJQ Vizioni për zhvillim dhe kooperim shpallë konkurs për pranimin e 10 kursanteve qe do te vijojn në kursin profesional të rrobaqepsisë i cili zgjatë 6 muaj.

Kriteret për pjesëmarrje në konkurs janë :

1.Plotësimi i aplikimit
2.Dëftesa apo diploma / kopje ( jo e obligueshme)
3.Pjesmarrësit të jenë të gjinisë femrore.
4.Grupmosha 18-50 vjet

Afati për aplikim në Kursin profesional të rrobaqepsisë është i hapur nga data
09.09.2020 – 30.09.2020

Për shkakë te situatës së COVID 19 aplikacionet mund të dorzohen edhe përmes postës elektronike në emailin zyrtar te OJQ [email protected] ,

dhe në zyren e OJQ Vizioni për Zhvillim dhe Koperim
Shtëpia e Kulturës “ Abdulla Krashnica “ , kati i dytë , pranë Zyrës për të rinjë.

Orari për dorzimin e aplikimit në zyre të OJQ nga ora 09:00 – 12:00 .

OJQ V.ZH.K
Kryetar Shefki Jonuzi
Preshevë

SHPËRNDAJE