Fribourg, 11 shattor -Perceptimi i Islamit dhe muslimanëve në Zvicër ka ndryshuar dramatikisht vitet e fundit. Mbi 300 vetë u mblodhën në Freiburg të hënën, më 11 shtator 2017 për të diskutuar mbi temën e “armiqësisë ndaj muslimanëve” («l’Hostilité envers les musulmans») . Simpoziumi u organizua bashkërisht nga Komisioni Federal kundër Racizmit (FCR), të Zvicrës Qendra Islamit dhe Shoqërisë në Universitetin e Fribourg (CSIS) dhe Qendra për Kërkime mbi fetë në Universitetin e Lucernit (ZRF). Nëpërmjet studimeve dhe vëzhgimeve të ndryshme në terren, folësit e ditës theksuan evoluimin e diskursit në debatin publik dhe pikëpamjen aktuale të muslimanëve në Zvicër, njofton agjencia e lajmeve “Persheva jonë” nga Zvicra.

 

Çfarë është “armiqësi kundër myslimanëve”? Kush janë muslimanët e Zvicrës? (Un colloque pour débattre de l’hostilité envers les musulmans)

Duke sjellë së bashku ekspertët, praktikuesit dhe njerëz nga shoqëria civile, simpoziumi “armiqësia ndaj muslimanëve: shoqëri, media, politikë” që kanë për qëllim për të diskutuar pyetjet e mëposhtme: Çfarë është “armiqësi kundër myslimanëve”? Kush janë muslimanët e Zvicrës? Si janë (ri) paraqiten në diskursin politik dhe mediat? Si të dekonstruktoheni paragjykimet e lidhura me Islamin dhe Muslimanët?

Në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve, Federal Këshilltar Alain Berset, Shef i Departamentit Federal të Punëve të Brendshme (DFI), ka paralajmëruar kundër çdo konfuzion shoqërimin Islamin me terrorizmin, “Sot ne duhet të jemi shumë të qartë dallimi midis debatit të përkryer ligjor rreth vlerave dhe mendimeve dhe armiqësisë ndaj muslimanëve, gjë që e bën Islamin përgjegjës për të gjitha aktet ekstremiste të kryera në emër të saj “.

Profesor Hansjörg Schmid, drejtori i CSIS, kujton kufijtë e konceptit të armiqësisë ndaj muslimanëve dhe rreziqet për të zvogëluar këtë formë të armiqësisë të faktorit fetar. Ai e ftoi kuvendin të konsideronte praninë e muslimanëve edhe nën prizmin e pjesëmarrjes sociale.

Profesor Martin Baumann, drejtor i seminarit Shkencave Fetare në Universitetin e Lucernit, ka folur për perspektivën e muslimanëve të rinj në Zvicër: “Ata dëshirojnë që Islami dhe muslimanët janë perceptuar në shtet dhe në shoqëri si një pjesë integrale e Zvicrës, pa pasur nevojë të fshehin anën muslimane të identitetit të tyre. Ata presin që bashkësitë dhe shoqatat muslimane të hapen më fuqishëm dhe të angazhohen më shumë në mënyrë shoqërore në mënyrë që të ndryshojnë pozitivisht imazhin dhe perceptimin e Islamit “.

Alma Wiecken, avokat me CFR dhe Amina Benkais-Benbrahim, deleguar për integrimin e kantonit të Vaud-it ka lëshuar, me punën e tyre në terren, vëzhgimin e mëposhtme: “Ngjarjet armiqësore dhe diskriminuese të bëjnë ekskluzivisht me identiteti fetar janë të vërteta dhe kanë specifikat e përkeqësimit të një konteksti global gjithnjë e më të ndjeshëm, që gjeneron pyetje dhe frika në shoqërinë pritëse, frikën për t’u marrë parasysh.

Profesori Wolfgang Benz i Universitetit Teknik të Berlinit diskutoi konceptin dhe përkufizimin e armiqësisë ndaj muslimanëve: “Fenomeni aktual i armiqësisë ndaj Islamit mund të përkufizohet si pakënaqësi që manifestohet në aktet e diskriminimit ose përjashtimit në baza fetare, kulturore dhe politike kundër një pakice të qytetarëve ose personave që jetojnë në shoqërinë tonë thjesht për shkak se ata janë muslimanë. Ai shtoi se paradigma antisemitizmi ofron ndihmë të dobishme në shpjegimin e sjelljes së grupeve të caktuara drejt muslimanëve.

Mallory Schneuwly Purdie, Hulumtues i CSIS, ftoi kuvendin të zhvendosë shikimin dhe të konsiderojë muslimanët e Zvicrës në shumicën e sendeve të tyre. Ajo vuri në dukje se zvogëlimi i tyre në referencën e vetme fetare ndihmon në kategorizimin dhe racializimin e veprimit dhe pranisë së tyre. Samuel M. Behloul, një profesor në Universitetin e Luzernit, shpjegoi se migrimi mund të çojë gjithashtu në diversitetin fetar, kulturor dhe gjuhësor – historikisht të vetmuar – brenda një bashkësie të vetme fetare, në një mjedis të vetëm shoqëror .

Në një studim të porositur nga CFR, institutit mjegull të Universitetit të Cyrihut (Öffentlichkeit Forschungsinstitut und Gesellschaft) analizoi mbulimin dhe perceptimin e muslimanëve në tetëmbëdhjetë mediat zvicerane gjatë periudhës 2009 deri në 2017. Institutit sidomos larmia e subjekteve të trajtuara, mënyra e raportimit të fakteve apo kontekstualizimi. Patrik Ettinger ndarë rezultatet e studimit të tij, “Shkalla e përgjithësim është më pak në raportet në temat e radikalizimit apo terrorizmit, si ato të praktikës fetare, diskriminimin dhe pamundësinë e integrimit.

SHPËRNDAJE