Me vendim të themeluesit – aksionar-it/ve shpallet shuarja – ç’regjistrimi i shoqërisë “2A Kosova AG” SH.P.K. NUI 810103434 dhe me numër fiskal 610932321. Adresa: Rruga Hysni Gashi, Hyrja 125, K-1, Lagjia Kalabria.

SHPËRNDAJE