Nga pjesemarresit e zyratre qe preyentuan ne perurimit te Fakultetit Ekonomik ne Bujanoc nga radhet e subjketeve shqiptare, nderkombetar si dhe nga qerie e Serbise ishin: Riza Halimi deputet, Galip Beqiri,kryetar i Këshillit Nacional Shqipëtarë,Shaip Kamberi,kryetar i komunës së Bujanocit, Mary Warlick,ambasadore  e SHBA, Michael Devenport, ambasador Britania e Madhe, Shpëtim Caushi,ambasador i Shqipërisë, Dimitros Kypreos,shef i misionit të OSBE në Serbi, Adriano Martinc,kryes  detyrës së shefit  të delegacionit të Unionit Europian në Serbi, Zharko Obradoviq,ministër i arsimit dhe shkencës, Milan Markoviq,ministër dhe kryetarë i Trupit Koordinues etj…

Bujanoc, 28 tetor/ AIK Presheva Jone

Në shtepin e Kulturs ne Bujanoc sot u hap solemnisht Fakulteti Ekonomik (nga Subotica) nga Universiteti i Novi Sadait ne prnaine e qindra studenteve, intelektualeve, perfaquesuesve shqiuptare nga Lugina e Preshves si dhe nderkombetar (OSBE,OKB,BE..) si dhe mabsadrja e SHBA , Britanise se Madhe, Shqiperise si dhe ministra serbe nga Beogradi si dhe rektorë. dekan e rpofesroe nga universiteti i Novi Sadit, Tetoves, Tiranes, Shkupit etj…Shkollimi i 69 studentëve të rinjë në këtë universitet do të financohet nga buxheti.Formimi i paraleles sa Fakultetit Ekonomik nga Subotica në Bujanoc është sukses i përbashkët i Fakultetit Ekonomik nga Subotica,Universiteti i Novi Sadit,Universitetit Shtetërorë të Tetovës, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës,Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunën e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, Këshillit Qeverisës të Shqipëtarëve, Komunës së Bujanocit…Kontribute të mëdha kanë sjell edhe nderkombetar ne vecanti nga misioni i OSBE-së, zyra e Komesarit të lare të për pakica nacionale dhe përfaqsuesit e tjerë ndërkombëtarë në vendin tonë.

Nga pjesemarresit e zyratre qe preyentuan ne perurimit te Fakultetit Ekonomik ne Bujanoc nga radhet e subjketeve shqiptare, nderkombetar si dhe nga qerie e Serbise ishin: Riza Halimi deputet, Galip Beqiri,kryetar i Këshillit Nacional Shqipëtarë,Shaip Kamberi,kryetar i komunës së Bujanocit, Mary Warlick,ambasadore  e SHBA, Michael Devenport, ambasador Britania e Madhe, Shpëtim Caushi, ambasador i Shqipërisë, Dimitros Kypreos,shef i misionit të OSBE në Serbi, Adriano Martinc,kryes  detyrës së shefit  të delegacionit të Unionit Europian në Serbi, Zharko Obradoviq,ministër i arsimit dhe shkencës, Milan Markoviq,ministër dhe kryetarë i Trupit Koordinues, Nenad Vunjak,dekan i fakultetit ekonomik në Suboticë,  Knut Vollebaek,komesar i lartë për pakica,OSBE Miroslav Veskoviq,rektor i Universitetit të Novi Sadit, Agron Reka,rektor i Universitetit të Tetovës,Petrit Pollozhani,dekan i Universitetit të Tetovës. do theksuar se secili prej tyre dorëzoi nga një INDEKS  pe rnje studente..

Trupi Koordinues në bashkëpunim me programin PBILD të kombëve të bashkuara ka organizuar vizitë studimore në Vojvodinë ku veq egzitojnë shembuj më të mirë të funksionimit multietnik të arsimimit të lartë. Anëtarët e grupit punues kanë vërejtur si modelin më të mirë ,modelin e fakultetit Ekonomik në Suboticë i cili ka përvojë shumë vjeqare në organizimin e arsimit dy gjuhësorë ,në gjuhën hungareze dhe serbe dhe kanë propozuar hapjen e kësaj paralele në Bujanoc. Ministria e arsimit dhe shkencës ka pranuar propozimin e grupit të punës dhe ka propozuar  që kjo paralele të hapet këtë vit. Fakulteti Ekonomik ka siguruar të gjitha kushtet për akreditimin e paraleles.

Pas marrjes së akreditimit, inspekcioni i Ministrisë së arsimit dhe shkencës ka kontrolluar dhe ka vërtetuar që janë plotësuar të gjitha kushtet për punë në këtë institucion.
Sekretariati i krahinës për arsimin,administrimin dhe bashkësitë etnike ka dhënë leje për punë,studimet e të cilëve do të financohen nga buxhëti. Zyra e komesarit të lartë për pakica ka mbështetur nënshkrimin e marrveshjes ndërmjet fakultetit ekonomik nga Subotica dhe Tetova. Bashkëpunim rapa së gjithash nënkupton që profesorët dhe asistentët nga Tetova ligjerojnë në gjuhën shqipe në Paralelen e fakultetit Ekonomik në Bujaoc. Trupi koordinues ka siguruar përkthimin literaturës në gjuhën shqipe..

Këshilli Naciona i Shqipëtarëve ka dhënë kontribut të madhë në përgatitjen dhe hapjen e paraleles së Fakultetit Ekonomik nga Subotica në Bujanoc. Komuna e Bujanocit ka siguruar hapsirën për nevojat e paraleles në shtëpinë e kulturës renovimin e së cilës e ka financuar Trupi Koordinues. Paisjet e nevojshme kompjuterike i ka siguruar Trupi Koordinues dhe PBILD. Klasët janë paisur me mjete nga Komuna  Bujanocit.

Për studentët serb dhe romë ligjeratat do të zhvillohen në gjuhën serbe,ndërsa për studentët shqipëtarë do të kenë 14 lëndë në gjuhën shqipe. Për studentët shqipëtarë është paraparë që edhe provimi i diplomës të jetë në gjuhën amtare. Hapja  sotme e paraleles së Fakultetit ekonomik në Bujanoc është shembulli më i mirë i bashkëpunimit të bashkësive nacionale,dhe punës së përbashkët në sigurimin e kushteve për arsimim të rinjëve në mjedise multietnike. ne kete ceremoni te hapjese se Fakultetit Ekonomik ne Bujnaoc moren mbi 120 perfaqesues te medive, shqiptare, serbe,. lokale dhe boterore.

SHPËRNDAJE