Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka thënë se në vitin 2023 shpenzimet janë rritur 13 për qind krahasuar me vitin 2022.

Murati ka thënë se investimet kapitale në vitin 2023 janë rritur 32 për qind më shumë sesa në vitin paraprak, ndërsa ka shtuar se pagat dhe shtesajt janë kategoria e dytë me kontributin më të madh në rritjen e buxhetit.

“Sipas raportit preliminar të shpenzimit të buxhetit, në vitin 2023 shpenzimet janë rritur për 13% krahasuar me vitin paraprak. Investimet Kapitale është kategoria që është rritur më së shumti në vitin 2023, me 32% më shumë sesa viti 2022. Kategoria Paga dhe Shtesa është e dyta me kontributin më të madh në rritjen e buxhetit, me 114 milionë euro më shumë, apo 17% më shumë sesa viti 2022. Kjo tregon se në sektorin publik ka pasur rritje mesatare të pagave që ka tejkaluar shkallën mesatare të inflacionit prej 11.6% të vitit 2022.”

Murati ka shkruar se subvencionet dhe transferet kanë pasur rritjen më të vogël, 1 për qind.

SHPËRNDAJE