Seminari Ndërkombëtar i Gjuhës Shqipe që po mbahet në Prishtinë po ua rrit kureshtjen edhe më shumë studiuesve të saj që vijnë nga vende të ndryshe të botës. Përveç njohurive që kanë deri tash, ata interesohen edhe më shumë të mësojnë për kulturën në përgjithësi shqiptare. Kultura shqiptare, gjuha shqipe dhe dialektet e shumta që e karakterizojnë atë e kanë shtyrë Lidia Vasiq – Qamiloviqin që ta studiojë gjuhën shqipe në Universitetin e Beogradit, raporton KTV. Interesimi i Lidias, i ka tejkaluar edhe paragjykimet e këqija për shqiptarët të rrethit në cilin ajo ka jetuar. Në këtë seminar nuk mungojnë as të interesuarit nga vendet evropiane. Gido Van Rrrillaerr e i cili e flet gjuhën shqipe, për të pestën herë me radhë ka ardhur në Kosovë, jo si një ish punëtor i misioneve të huaja por vetëm si pjesëmarrës i seminarit. Për dy javë rresht, studiues dhe albanologë nga vendet e ndryshme të botës po diskutojnë jo vetëm për gjuhën por edhe për kulturën tonë krahas procesit të globalizmit.

SHPËRNDAJE