GJURMËVE TË LAJMIT : Megjithse ishte ditur pak se e veja e diktatorit serb Mira Markovic-Milosevic është fshehur dikund, si gjithe kriminelët sebrë në Serbi ose në Rusi, të cilëve vetem keta dy vende ju kane mbetur ne botë për ta shpëtuar kokën.  Por, me në fund, kemi kuptuar se vejushka serbe Mira me gjith të birin e saj gjenden dikund në Russi, siq e konfirmoi edhe ambasadori rus ne Beograd z.Aleksandër Konuzin, por pa përckatuar vendodhjen. Gjurmëve të këtij lajmi interersant ju ka v¨në redaksia jonë, aq me tepër kur dihet se edhe Russia është anëtare e Ineteprol-it ne kërkuam përgjigjie rreth kësaj nga zyrtarët e lartë nga interpol-i me seli në lion. Pra, me gjerësisht lidhur me strehimin e evesë së diktatorit Miloshevic në Russi e kerkuar nga policia  ndërkombëtar, më gjerësisht mund të lexoni të hënën e ardhshme e deri atëherë uikend të këndshëm !

SHPËRNDAJE