Dëshmitë e Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X janë hedhur poshtë nga paneli i gjyqtarëve në rastin Klecka kundër 9 ish luftëtarëve dhe deputetit Fatmir Limaj. Të gjitha deklaratat, ekzaminimet dhe ditarët e X-it janë konsideruar si të papranueshme dhe janë vecuar nga shkresat e lëndës.
Gjyqtari ka kërkuar nga avokatët mbrojtës që ta përgatisin fjalën përfundimtare si dhe i është kërkuar prokurorit Maurizio Salustro që ta ndërroj aktakuzën apo të shtoj dicka tjetër nëse ka. Ai është përgjigjur se nuk ka cfarë ti shtoj pos asaj që ka bërë më herët.
Tashmë pritet fjala përfundimtar e trupit gjykues në këtë rast, që mund të jetë edhe fundi i procesit ende pa nisur gjykimi pasi X-i ishte dëshmitari kryesor në këtë rast.

SHPËRNDAJE