Nënshkrimi sot u bë gjatë një ceremoni në Luzern Në kuadër të Samitit TV Eurovision. Nga RTK ishte delegacion i kryesuar nga .Sylejman Shaqiri, drejtori  i përgjithshëm dhe rrahman Pacarrizi, kryetari i bordit, ndërsa nga pala e EBU-s ishte z. Philippot Jean-Paul, kryetar  dhe  znj. Deltenre Ingrid, drejtoreshe e përgjithshme, ka njoftuar agjencinë informative “Presheva Jonë” z.Michelle Roverelli zyrtraë nga EBU për komunikim.

Luzern, 4 maj,  AIK-Presheva Jonë

Siq kemi njoftuar në Zvicër po mbahet kongresi i EBU/UER i Radiotelevizioneve evropiane, ku po merr pjesë edhe drjetuesit më të lartë i RTK-së z.Sulajman Shaqiri drejtor dhe kryterai bordit të këtij mediumi Rrahman Pacarrizi. Pas dy ditësh punime të samitit në fjalë,  sot në një ceremoni Transmetuesi i RTV të Bashkimit Evropian (EBU) kanë nënshkruar një marrëveshje të re me Radio Televizionin e Kosovës (RTK), e cila të lejojë transmetuesit publik du për të mundësuar të hsrtyëzojnë emisone dhe pamje tjera me rëdnësi nga transmetuesi EBU, ka njoftiuar agjencinë informative “Presheva Jonë” z.Michelle Roverelli zyrtraë nga EBU për komunikim.

Nënshkrimi sot u bë gjatë një ceremoni në Luzern Në kuadër të Samitit TV Eurovision. Nga RTK ishte delegacion i kryesuar nga .Sylejman Shaqiri, drejtori  i përgjithshëm dhe rrahman Pacarrizi, kryetari i bordit, ndërsa nga pala e EBU-s ishte z. Philippot Jean-Paul, kryetar  dhe  znj. Deltenre Ingrid, drejtoreshe e përgjithshme, njofton AIK “Presheva Jonë”

Do theksuar se pas shpërbërjes  së  ish-Jugosllavisë, EBU ishte mandatuar në shtator 1999 nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), për të ngritur dhe drejtuar RTK. Shkoi i parë transmetues në ajër për vetëm dy orë në mbrëmje, transmetimin e dëmtuar keq nga lokalet e Radio Prishtinës dhe Televizionit tren. RTK-ja u ngrit për furnizimin e lajmeve të paanshme dhe informacione, Cila të gjithë lojtarët besonin se ishte e rëndësishme për një tranzicion të suksesshëm për  paqe dhe demokraci. RTK-ja është themeluar zyrtarisht si person juridik në 2001.

SHPËRNDAJE