Bernë, 26 tetor (By Nefail MALIQI)  -Procedurat e azilit do të përshpejtohen. Këshilli Federal miratoi disa urdhra për të shpejtuar procedurat e azilit. Ai gjithashtu specifikoi listën e vendeve të sigurta ku ben pjse edhe Sqhiperuia, Kosva, Maqedonia, Serbia etj…Me këte dehsmohet se Zvicra e shtrengon rripin edhe me shume perballe emigrantëve sidomos atyre nga ballkanit per te cilet pas 1 janarit te vitit te ardhshëm (2018) per ta shkelur ket vend do te jet vetem enderr, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

 

Lista e vendeve të sigurta: Kosva, Shqiperia, Maqednia, Serbia, mali i Zi…

Këshilli Federal ndryshoi dispozitat e tjera deri më 1 janar 2018. Ai specifikoi kriteret për të caktuar shtetet ose rajonet për të cilat një kthim është në parim. Stabiliteti politik, prania e kujdesit bazë mjekësor dhe karakteristikat e tjera specifike të vendit do të jenë vendimtare.

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Berna njofton se autoritet helvetike kane miratuar një listë e vendeve që përmbushin këto kritere: përveç vendeve të BE-së, ajo përfshin Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Këshilli Federal do ta shqyrtojë atë në mënyrë periodike.

Përballë kritikave nga kantonet, Këshilli Federal për momentin ka hequr dorë nga ideja e reformimit të financimit të ndihmës sociale për kuotat e refugjatëve. Por ai kaloi të mërkurën disa urdhra për të shpejtuar procedurat e azilit.

Konfederata kishte propozuar të kompensojë kantonet për shtatë vjet në vend të pesë vetave për marrjen e kuotave të refugjatëve, pavarësisht nëse gjejnë punë apo jo. Përkrahur nga PLR dhe PDC, megjithatë, kantonet e konsideronin gjestin të pamjaftueshëm dhe kërkuan një kujdes më të gjatë.

Një procedurë e thjeshtuar

Résultat de recherche d'images pour "pays sûrs REQUÉRANTS D'ASILE"Prej 1 janarit, një procedurë e thjeshtuar do të zbatohet për miratimin e planeve të ndërtimit në modelin e asaj që bëhet në fushën ushtarake. Projektet do të miratohen nga Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (FDJP), i cili do të bëhet autoriteti i vetëm kompetent në këtë fushë.

Departamenti, megjithatë, do të konsultojë komunat dhe kantonet – aktualisht kompetente – individët privatë dhe autoritetet federale. Para paraqitjes së kërkesës për shqyrtim paraprak, Sekretariati Shtetëror për Migrim do të jetë në gjendje të konsultojë në mënyrë joformale kantonin dhe komunën përkatëse.

Hetimi i planeve të ndërtimit do të hapet nga FDJP dhe do të ndjekë procedurën e zakonshme në fushën e ndërtimeve. Aplikimet për leje ndërtimi në nivel kantonal, të cilat nuk kanë rezultuar me vendim të shkallës së parë para 1 janarit 2018, nuk do të ndiqen. Do të duhet të kalojë nëpër procedurën e re.

Modeli i konsultimit parasheh që çdo autoritet i interesuar mund të paraqesë dhe të justifikojë konkluzionet e tij në lidhje me projektet e planifikuara. Në rast të mospërputhjeve, do të hapet një procedurë pajtimi për të arritur një marrëveshje.

Popullsia do të jetë në gjendje të marrë një ide të projekteve që kanë të bëjnë me komunën e tyre gjatë një hetimi publik që do të zgjasë 30 ditë. Gjatë kësaj periudhe, ajo mund të paraqesë propozime ose kundërshtime. FDJP mund të organizojë seanca pajtimi.

Për aq sa është e mundur, ligji kantonal do të merret parasysh. Dhe në rast të pakënaqësisë së vazhdueshme, mund të paraqitet ankesë në Gjykatën Federale Administrative, pastaj në Gjykatën Federale.

Ekziston edhe e drejta e shpronësimit. Ajo tashmë ekziston në zona të tjera, siç është ndërtimi i autostradave. Sidoqoftë, Këshilli Federal nuk synon ta përdorë atë. “Kërkimi i akomodimit do të bëhet me përparësi të parë për të zhvilluar zgjidhje konsensuale”, thotë qeveria.

Përveç kësaj, Sekretariati Shtetëror për Migrim po përgatit aktualisht me kantonet dhe administratën federale një “plan të sektorit të azilit”. Duhet të përfshihen qendrat që kanë një ndikim të rëndësishëm në planifikimin e përdorimit të tokës dhe mjedisin.

Zvicra gjithashtu do të paguajë më pak para për njerëzit pa shtetësi, statusi i të cilëve do të jetë në të njëjtin nivel me atë të refugjatëve. Së fundmi, të dhënat mjekësore që vlerësojnë nëse një aplikant mund të kthehen nga ajri do të duhet të shkatërrohen jo më vonë se një vit pasi kërkesa është përfunduar.

SHPËRNDAJE