(Vazhdon…) Agush Memishi  u dënua me 12 vjet burg, kurse Nazif dhe Hsan Ahemdi u dënua me 13 vjet, Faton Hajdari 10 vjet, Samet Hajdari 15 për Ferat Hajdarni me tetë vjet burg, Sahit Kamberin  me tetë vjet, dhe Sadik Selmanin e Burim Fazliu me nga 12 vjet burg. Nga akuzat janë liruar Shemsi Nuhiu dhe pesë akuzuar tjerë të cilët janë të lirë – Fazli Ajdari, Rexhep Aliu, Shaqir Shaqiri, Idriz Aliu dhe Ramadan Halimi, njofton agjencia informative “Presheva jonë”.

Beograd, 19 shtator

Departamenti i Krimeve të Luftës në Gjykatën e Lartë në Beograd në orën 14:40 minuta ka shapllur verdiktin  duke dënuar 11 ish-anëtarë e UÇK-së të qujatuar me emrin “Grupi i Gjilanit” me  116 vjet brug, njofton agjencia informative “Presheva jonë”.   Të dnuarit, kyreissdht të rinjë nga Preshva dënohen pas akuzave nga autorite serbe të bëra “kundër serbëve nga fillimi i qershorit deri në fund të dhjetorit të vitti 1999..Ata, kanë torturuar për vdekje 47 Personat kryesisht serbë dhe jo-shqiptarë, prej të cilëve 32 persona ende të pagjetur…”
Agush Memishi  u dënua me 12 vjet burg, kurse Nazif dhe Hsan Ahemdi u dënua me 13 vjet, Faton Hajdari 10 vjet, Samet Hajdari 15 për Ferat Hajdarni me tetë vjet burg, Sahit Kamberin  me tetë vjet, dhe Sadik Selmanin e Burim Fazliu me nga 12 vjet burg. Ndërsa, Shefket Musliu e Ali Sadik dënua në mungesë ju shqiptuannga pesë tetë vjet burg, pasi gjenden në  arrati.

Nga akuzat janë liruar Fazli Hajdari, Rexhep Aliu, Shaqir Shaqiri, Idriz Aliu, Ramadan Halimi dhe Shemsi Nuhiu.

Kryetarja e trupit gjykues, Snezhana Nikoliq Garotiq, tha se të dënuarit kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile.

Të akuzuarit ishin shprehur se nuk janë fajtorë.

 

 

SOT NË BEOGRAD : Gjykata serbe për krime lufte jep “verdiktin” për “Grupin e Gjilanit”

Departamenti për krime lufte i Gjykatës së Lartë në Beograd sot 19 shtator do të dal me verdiktin gjyqësor për 17 pjesëtarë të ish-Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të akuzuar nga drejtësia serbe për “krime lufte ndaj civilëve në Gjilan, më 1999…”, ku pjesa dërmuese janë shqiptarë nga Lugina e Preshevës, njofton agjencia informative “Presheva Jonë” .

bankën e të akuzuarve, Semsi Nuhiu, Nazif dhe Ahmet Hasani, Faton, Samet dhe Ferat Hajdari, Kamber Sahiti, Selimon Sadiku, Agush Memishi dhe Burim Fazliu. Kurse në mungesë do të gjykohen Fazli Hajdari, , Rexhep Aliu, , Shaqir Shaqirim, Shefket Musliu, Sadik Aliu, Idriz Aliu dhe Ramadan Halimi Aliu.

 

Beograd, 19 shtator

 

Departamenti për Krime të Luftës të Gjykatës së Lartë në Beograd ka urdhëruar aktgjykimin e shkallës së parë sot, “Grupi i Gjilanit”, për krimet e UÇK-së kundër serbëve dhe joshqiptarëve tjerë në Gjilan 1999 vit i cili procers zgjat qe mëse 5 vitesh. Shtatë të akuzuar (nga 17 pjesëtarë të ish-Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës) janë duke u gjykuar sot në mungesë, në mënyrë që gjykimi në bankën e të akuzuarve për të dëgjuar dhjetë të “pandehurit”, njofton agjencia informative “Presheva Jonë” .

Gjykimi i grupit u bashkuar nga një gjykatë ka nisur në mars 2001 dhe  që nga fundi i vitit të kaluar procesi ishte  shfuqizuar për nëntë të akuzuaz duke dënuara ta me  101 vjet në burg. Prokuroria për Krime të Luftës ka akuzuar 17 pjesëtarë të UÇK-së, sipas së cilës gjykatë “nga fillimi i qershorit deri në fund të dhjetorit 1të vitit 1999 ata kishin bërë  krime brutale, tortura deri në vdekje kundrej 80 njerëzve, kruse 34 njerëz janë zhdukur si dhe ndaj 153 persona tjerëtë arrestuar ilegalisht, torturuar dhe më pas janë liruar…”

Në bankën e të akuzuarve, Semsi Nuhiu, Nazif dhe Ahmet Hasani, Faton, Samet dhe Ferat Hajdari, Kamber Sahiti, Selimon Sadiku, Agush Memishi dhe Burim Fazliu. Kurse në mungesë do të gjykohen Fazli Hajdari, , Rexhep Aliu, , Shaqir Shaqirim, Shefket Musliu, Sadik Aliu, Idriz Aliu dhe Ramadan Halimi Aliu.

Gjykata e Apelit në Beograd në dhjetor të vitit 2011. prishi vendimi i shkallës së parë e dënoi nëntë anëtarët e UÇK-së në një total prej 101 vjet burg dhe ktheu çështjen në gjykatën e shkallës së parë për rigjykim.

SHPËRNDAJE