Qendra e parë operuese shkencore, multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion në Kosovë dhe më gjerë. Më e madhja dhe më modernja në Evropë.

Ky projekt është bashkëpunim i Asociacioni për Arsim dhe Aftësim Profesional të Republikës së Kosovës- Komisioni i Astonomisë, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe shumë donatorë tjerë.

Kjo Qendër do të përmbajë Laboratore të përparuara Shkencore për Kimi, Fizikë, Biologji, Gjeologji…

SHPËRNDAJE