Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) me seli në Gjenevë  ka alarmuar se Fruthi, kjo semundje e kahershme edhe sot e kesaj dite eshte prezent ne disa vende te Evropes. Sipas kësaj organzate ndërkombëtare në vendet evropiane fruthi ka prekur 6500 perosna kyresisht fëmijë. Në Belgjikaë me 100 raste, Bulgaria me 131 raste, Në maqedoni 45’ raste, Ndërsa në Serbie me 300 raste edhe ate në Leskoc. Kurse Turqia, në Stamboll me 80 raste.

Fruthi është një sëmundje infektive, nga më të rëndat. Transmetohet përmes sekreteve nga hunda dhe goja e të sëmurëve të hedhura në ajër. Vaksinimi i obliguar kundër fruthit në Kosovë, fillon pas muajit të 12 të jetës.  Vaksinimi më korrekt dhe më i suksesshëm do të bëhet poqëse vaksinimi kundër fruthit fillon pas muajit të 15 të jetës e deri në muajin e 18, gjegjësisht deri në fund të vitit të dytë të jetës. Dhënia e vitaminës A preferohet së bashku me vaksinën e sidomos të fëmijët e ushqyer dobët.
Kufiri i aplikimit të vaksinës kundër fruthit në kushtet tona është mosha 14 vjeçare. Nëse kërcënohet epidemia e fruthit, atëherë imunizimi mund të kryhet edhe pas muajit të 6 të jetës, por me kusht që edhe një dozë e vaksinës kundër fruthit, të njëjtëve, t’u aplikohet pas muajit të 15 të jetës, gjegjësisht deri në fund të vitit të dytë të jetës. Rivaksionimi në Kosovë preferohet të bëhet pas vitit të 12 të jetës.

SHPËRNDAJE