Shkruan: Nefail MALIQI
Me mbështetjen e Konfederatës, kantoni dhe Qyteti i Gjenevës krijojnë Qytetin e Gjenevës Hub (GCH), një shoqatë sipas ligjit zviceran i cili synon të luajë një rol lehtësues midis qyteteve të të gjithë botës, rrjeteve të qyteteve dhe subjekteve të qeverisjes globale të pranishme në Gjenevë. Qëllimi është të forcohet – brenda Gjenevës ndërkombëtare – vendi i qyteteve që kanë një rol thelbësor për të menaxhuar sfidat globale, njfton aghejncia e lajemeve “Presheva Jonë”
Gjeneva, një qendër evropiane, sinonim i dialogut dhe tolerances qytetare dhe nderkombëtare ne favor te paqes

Një iniciativë për diplomacinë urbane dhe Gjenevën ndërkombëtare në Shtëpinë e Paqes (GCSP) sot u mbajt nej press konference me azutoritet e larta te qytetit, kantonit te Gjeneves dhe OKB-së

Pjesmarres dhe referues ishin z. Sami Kanaan, Këshilltar Administrativ i Qytetit të Gjenevës dhe President i Qyteteve të Gjenevës Hub, Pastaj, Antonio Hodgers, President i Këshillit të Shtetit të Republikës dhe Kantonit të Gjenevës,  Ambasadori Yannick Roulin, Shefi i Divizionit të Shtetit pritës të Misionit të Përhershëm të Zvicrës pas Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë si dhe Zonja Kamelia Kemileva, Drejtore e Qendrës se Qyteteiot të Gjenevës.


Kjo shoqatë e re do të lidhë autoritetet lokale në të gjithë botën me Gjenevën

Kjo organizate ndërkombëtare me emrin Qendra e Qyteteve në Gjenevë, tashme eshte bëre një rrjet unik të organizatave ndërkombëtare, misioneve diplomatike, OJQ-ve, akademikëve dhe universiteteve. Tashmë sot, Kombet e Bashkuara njohin kontributin e qyteteve në arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) të miratuar nga KB si pjesë e Agjendës së vitit 2030. Përveç kësaj, qytetet – si dhe rrjetet e tyre – vijnë luten çështjen e tyre dhe po kërkojnë ekspertizën në dispozicion në tregun ndërkombëtar të Gjenevës, thuhet ne komunikaten e leshuar nga Qyteti i Gjeneves, 

Qytetet në vijën e parë
Edhe pse qytetet janë të parat që preken nga shumë sfida globale dhe kanë një rol të madh për të gjetur dhe zbatuar zgjidhje, zëri i tyre ende nuk dëgjohet sa duhet. Për këto arsye, është duke u bërë gjithnjë e më urgjente të njihen përvoja e tyre dhe vendi që ata zënë.
Gjeneva, duke ofruar një përqendrim unik në botën e aktorëve dhe aktorëve globalë privatë dhe privatë, sot është vendosur në mënyrë ideale për të luajtur një rol kryesor në integrimin e qyteteve në qeverisjen globale, veçanërisht në fushat e tij të ekspertizës. të cilat përfshijnë paqen, sigurinë dhe çarmatimin, ligjin dhe veprimet humanitare, të drejtat e njeriut, migracionin, punën, ekonominë, tregtinë, shkencën, telekomunikacionin, shëndetësinë, mjedisin dhe zhvillim i qendrueshem.
Nisja e Qendrës së Qyteteve në Gjenevë pas disa muajsh konsultimesh me shumë partnerë, si në anën e qyteteve, ashtu edhe në rrjetet e tyre, si dhe me organizata ndërkombëtare. Dhjetorin e kaluar, një seminar që mblodhi ekspertë me prejardhje të ndryshme bëri të mundur testimin dhe specifikimin e drejtimeve kryesore të zgjedhura.
Sukseset
Qendrat e Qytetit në Gjenevë do t’i kushtojnë vëmendje të veçantë lehtësimit të bashkëveprimeve midis aktorëve të interesuar pa kopjuar punën e kryer nga subjektet e tjera. Në veçanti, ai do të kërkojë të koordinojë aktivitetet e tij me rrjetet kryesore të qytetit përmes partneriteteve. “Qytetet e Gjenevës Hub nuk do të jenë një rrjet i ri i qyteteve, por do të shërbejë si stafetë për rrjetet ekzistuese. Një stafetë, e nxitur nga përmbajtja e lidhur me realitete shumë konkrete urbane, përmes vëzhgimeve tona dhe bashkëpunimit me botën akademike “nënvizoi Sami Kanaan, Këshilltar Administrativ i Qytetit të Gjenevës dhe Presidenti i parë i Qytetit të Gjenevës.

Pjesemarrese ne këte konference ishte edhe znj. Andrea Aeby, perfaqesuese nga DFAE, keshilltare per paqë dhe siguri 

Suksesi i Qytetit të Gjenevës Hub do të varet në masë të madhe nga partneritetet dhe bashkëpunimet me shumë aktorë kryesorë në botën urbane në mënyrë që të lehtësojnë afrimin e tyre: UN-Habitat, i cili organizon Forumin Urban Urban; Qytetet e Bashkuara dhe Qeveritë Lokale (UCLG), rrjeti më i madh i qyteteve në botë dhe Task Force Global i Qeverive Lokale dhe Rajonale; Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) dhe Forumi i tij i parë i Kryetarëve që do të zhvillohet në Gjenevë në Tetor 2020; Aleanca Globale për Krizat Urbane (GAUC) e cila tashmë ka rrjetin e saj në Gjenevë; Institucionet universitare të Gjenevës që punojnë në qytete; pika qendrore urbane të agjencive të Kombeve të Bashkuara, OJQ-ve dhe shumë më tepër. “Një samit i rrjeteve të qyteteve me siguri do të zhvillohet para fundit të vitit, për të synuar më mirë objektivat e bashkëpunimit midis tyre dhe qendrës së qyteteve të Gjenevës,” tha ushtruesi i detyrës së drejtorit, znj Kamelia Kemileva.
“Këshilli i Shtetit është i bindur që ky organ i ri ka një rol kryesor në lehtësimin e shkëmbimit të temave urbane brenda Gjenevës ndërkombëtare dhe se do të kontribuojë në forcimin e aksesit të qyteteve dhe rrjeteve të tyre ndërkombëtare, aktorë dhe aktore të reja në skenën botërore, në nivelin e Gjenevës ndërkombëtare ”deklaroi Antonio Hodgers, President i Këshillit të Shtetit, duke kujtuar se kjo iniciativë është pjesë e politikës së autoriteteve pritëse që mbështesin Gjenevën ndërkombëtare. , siç përcaktohet në deklaratën e tyre të përbashkët të 16 shtatorit 2019.

“Sfidat e sotme – siç janë epidemitë, ndryshimi i klimës ose zhvillimi – duhet të zgjidhen përmes bashkëpunimit midis një shumice aktorësh: organizatave ndërkombëtare, shteteve, shoqërisë civile, sektorit privat, etj. bota akademike, si dhe, natyrisht, Qytetet, “tha Ambasadori Yannick Roulin, Shefi i Divizionit të Shtetit Pritës në Misionin e Përhershëm të Zvicrës në Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera ndërkombëtare.

Qendra e Qyteteve në Gjenevë u prit nga Shkëndija Krijuese e Qendrës së Gjenevës për Politikë të Sigurisë (GCSP). Misioni i tij është të mbështesë dhe të përshpejtojë projektet që kanë një ndikim pozitiv në paqen dhe sigurinë.

Gjenevë Qytetet Hub fillon aktivitetet e saj tani nga zyrat e vëna në dispozicion nga kantoni deri në Villa Rigot. Një Drejtor do të rekrutohet në javët e ardhshme.

Objektivat kryesore të Qytetit të Gjenevës Hub

Luaj një rol neutral i platformës që lehtëson ndërveprimin midis qyteteve dhe rrjeteve ndërkombëtare të qyteteve me aktorët kryesorë në Gjenevë ndërkombëtare;
Bëni qytete dhe rrjete të qyteteve të dukshme për palët e interesuara ndërkombëtare të Gjenevës, veçanërisht përmes organizimit të ngjarjeve ose mbështetjes për ngjarjet e iniciuara nga organizata të tjera;

Krijoni një hapësirë ​​për dialog neutral midis qyteteve dhe nga një proces aktiv vëzhgimi i iniciativave që zhvillohen në Gjenevë dhe që burojnë nga aktorët urbane;
Krijoni dhe lehtësoni shkëmbimet midis aktorëve ndërkombëtarë aktivë me temat urbane në Gjenevë;

Forcimi i veprimit të aktorëve urbanë në forume ndërkombëtare dhe të KB në Gjenevë

Qytetet e Gjenevës, një rol lehtësues

Bëni një inventar të rregullt dhe të synuar të nevojave të aktorëve ndërkombëtarë të vendosur në Gjenevë dhe aktorëve urbanë, duke çuar në një përzgjedhje të temave prioritare sipas ngjarjeve aktuale dhe për të lehtësuar kontaktin midis këtyre aktorëve;
Organizoni takime tematike ose tërheqje që lidhin menaxherët e qytetit dhe rrjetet e qyteteve me menaxherët e organizatave ndërkombëtare të vendosura në Gjenevë, ose ndërmjet menaxherëve urbanë brenda njësive në Gjenevë;

Bëni lidhjen me Qendrën Ndërkombëtare të Pritjes në Gjenevë (CAGI) sipas nevojës, por edhe me Gjenevën dhe autoritetet federale, për të udhëhequr më mirë aktorët urbanë kur dëshirojnë të bashkëveprojnë me autoritetet;

Ndiqni lajmet dhe informoni aktorët urbanë për mënyrën më të mirë për t’u dëgjuar, përfshirë përmes analizave ose trajnimeve të specializuara, që synojnë t’i bëjnë ata të kuptojnë më mirë funksionimin e organeve, proceseve dhe aktorëve të caktuar;
Kërkoni të merrni mjete të reja për përfaqësimin e aktorëve urbanë në KB para negociuesve të teksteve dhe proceseve.

SHPËRNDAJE