Preshevë, 16 dhjetor -Për tetë vite në shkollat e Preshevës  numri i nxënësve ka pas një rënje drastike  me 2597 nxënës në të gjitha shkollat e Preshevës me rrethinë. Si pasoj e kësaj, vie migrimi i të rinjëve drejt shteteve të Bashkimit Evropian, Kosovës, Shqipërisë edhe një numër i vogël në Maqedoni. Pasi që në Preshevë ka ndikuar problemi ekonomik dhe politik, duke mos pas një perspektiv për një jetë më të mirë për rininë preshevare, thuhet ne raportin e fundit të Qendrës për Hulumtime dhe Monitorim, transmetonm ahejncia e lajemeve “Presheva Jonë”

Shih pe rkete, kuadrot e kualifikua në të shumtën e rasteve kanë ikur si pasojë e diskriminimi politik nga pushteti qëndrorë sëbashku me ato lokale.  Nuk iu ka dhënë mundësia që ata të ushtrojnë profesionin e tyre, gjë që ka ndikuar deri në presion psiqik dhe kanë ikur andej ku kanë mundur të gjejnë veten.

Por, përpos rënjes së nxënësve, në këtë kalkulim është edhe nje numër i madh i prindërve që kanë ikur sëbashku me fëmijët e e tyre. Dhe ajo e mos shtimit të natalitetit që nënkupton rënje edhe në popullatën e Preshevës.

Më poshtë mund të shihni edhe tabelën se ku ka pasë rënje më të madhe të nxënësve.

SHPËRNDAJE