Kushtet:

Të kene të kryer nje fakultet

Të njohin së paku një gjuhë të huaj ndërkombëtare, ata në Preshevë dhe Medvegjë patjetër gjuhën serbe.

Dhe, natyrisht të ket pasur përvojë në gazetari.

 Për 3 gazetarët është fjala për korrespondentë në Preshevë, për një Medvegjë dhe një në Gjermani (me qëndrim të rregulluar)

Kandidatët duhet të dorëzojnë një CV, dëshmi të përvojës së tyre bashkangjitni shkrimet  e gazetave apo mediave tjera, një letër motivimi pse konkurrojnë, si dhe referenca eventuale,

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën elektronike [email protected] Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa

Ftohen për intervistë vetëm, kandidatët, konkurrentët e përzgjedhur. Konkursi mbetet i hapur deri më 30 prill 2011

REDAKSIA

SHPËRNDAJE