Fuqizimi i sundimit të ligjit dhe respektimi i rendit juridik, do të jetë prioritet tjetër kyç i Partisë Demokratike të Kosovës.

Do të përkrahim dhe subvencionojmë bizneset, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Përmes tyre do të krijohen vende të reja pune në sektorin privat.

Do t’i rrisim pagat në sektorin publik, përfshirë gjitha kategoritë e zyrtarëve publik dhe do të rrisim kapacitetin e inspektorëve të punës me qëllim të sigurimit të respektimit dhe zbatimit të tij në të gjithë sektorët.

Bashkohuni me ne!

SHPËRNDAJE