sonssBern, 16 nentor  -Berna zyrtare ka autorizuar nje mandat per te nisur negociatat për arritje e një marrëveshje mes Prishtinën mbi të sigurimet shoqërore me Kosovën..” eshte ky lajmi i mire per pensonistet kosovarë që e sjell agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra udke ju referuar   z.Harald Sohns shef për komunikim nga OFAS  në Bernë.

Do përkujtuar se në dhjetor 2009, Këshilli Federal kishte vendosur qe t’mos rinovojë marrëveshjen për sigurimin social me Kosovën, e cila skadon në prill 2010. Nga shue aresy per te ndlaur ekte proces ishte edhe  shkakru se “hetuesit zvicearn në Kosove pas shume zbulimeve per abuzime ne terten, ata kishte marrë kërcënime me vdekje.”

 

Në mbledhjen e tij të datës 16 nëntor 2016, Këshilli Federal udhëzoi Departamenti Federal i Punëve të Brendshme për fillimin e negociatave me Kosovën për të përmbyllur një marrëveshje të sigurisë sociale.

 

“Një marrëveshje e tillë do të lejojë qytetarët e Kosovës për të prekur pleqërisë dhe të aftësisë së kufizuar pensione të reja jashtë vendit. Pra Berna me ekte rast i jep një shansë Prishtinës per te negociuar me Kosovën per të zgjidhur problemin e pensioneve kosovarë..” ka njoftuar ne vazhdim z.Sohns nga OFAS

Që nga 1 prilli i viti 1910, Kosova është shteti i vetëm i ish-Jugosllavisë me të cilat Zvicra nuk mban marrëdhënie në sigurimet shoqërore. Qytetarët e Kosovës nuk mund të prekin pensionet AVS dhe UA zvicerane jashtë vendit. Me marrëveshjen, ajo do të jetë e mundur përsëri. Ajo duhet të përmbajë një klauzolë që parashikon ndihmën e ndërsjellë në mes të dy vendeve në luftën kundër abuzimit, ka shpjeguar z. z.Sohns nga OFAS për agjencine e lajemeve “Presheva Jonë”

Që nga viti 2010, Kosova ka zhvilluar fuqishëm legjislacionin e saj për sigurimet shoqërore dhe të ngritur infrastrukturën e nevojshme. Bashkëpunimi me autoritetet e Kosovës është vlerësuar në rastet pilote.

Pasi zhvilluar, marrëveshja duhet të miratohet nga parlamentet e të dy shteteve. Ajo nuk duhet të hyjë në fuqi deri në dy ose tre vjet. Rreth 112,000 Kosovarët tani janë duke jetuar në Zvicër.

 

 

SHPËRNDAJE