Lidhur me ecurinë e fushatës parazgjedhore në Preshevë, z. Zeqirja Myftari , kryetar i komision Zgjedhor komunal në Preshevë ka deklaruar për agjencinë informative „Presheva Jonë“ se „ zgjedhje kanë të drejtën e pjesëmarrjes rreth 36.000 votues vetëm në Preshevë, kurse në nivel më të gjerë,  në atë të Luginës së Preshevës me 11 parti politike do të garojnë  (tetë  shqiptare dhe tri serbe)  për t’u zgjedhur nga 84.368 votuesë“

 

 

Preshevë, 5 maj

 

Zeqirja Myftari, kryetar i komision Zgjedhor komunal në Preshevë ka deklaruar sot për agjeencinë informative “Presheva Jonë” se  “në zgjedhjet lokale të  6 majit 2012 do të garojnë më 6 maj, 11 subjekte politike dhe grupime të qytetarëve të cilët në afatin e parapar kanë arritur ti grumbullojnë nënshkrimet e nevojshëm për të fituar kushtin e pjesëmarrjes. Shih për këtë, në këto zgjedhje kanë të drejtën e pjesëmarrjes rreth 36.000 votues vetëm në Preshe, kurse në nivel më të gjerë në atë të Luginës me 11 parti politike do të garojnë  (tetë  shqiptare dhe tri serbe)  84.368 votues..“

 

 

Pyetjes rreth ecurisë së fushatës parazgjedhor në Preshevë, z. Myftari , kryetar i komision Zgjedhor komunal në Preshevë ka deklaruar në vazdim për agjencinë informative „Presheva Jonë“ se „në komunën tonë, sikur edhe në Bujanoc dhe Medvegjë kishim një fushatë të qetë, korrekte konfrom standradeve ndërkombëtare që e kërkon OSBE. Kjo dëshmon se e tërë ajo fushtaë njëmujore u zhvillua pas asnjë incident, ku secila parti ne vete paraqiti progarmet dhe premtimet e tyre para elektoratit të vetë…”

 

 

Lidhur me raportimet e mediave, korrektësinë dhe neutralitetin e tyre ajtë fushatës zgjedhor z.Zeqirja Myftari, kryetar i komision Zgjedhor komunal në Preshevë tha se ëetu nuk ka vërejtje, sepse nuk kemi në Preshevë e as në Luginën tonë media publike, pra secila parti thuajse ka mediumin apo portalin e vetë. „Agjencia informative kombëtare „Presheva jonë“ është i vetmi mediumi që nuk ka pasur njëanshmëri partiake, që me raportimet e saj ka bërë përpjekje të ndjek dhe pasqyroj  gparalel jitha fushatat e partive tona…“ tha në fund z.Myftari, duke shtuar se edhe heshtja elektoale po rrespektohet nga gjitha partitë politike.

 

Sa i pëket sitautës së ditëve të fndit pas arrestimeve në Bujanoc, nga informacionet tona që arrijnë nga terreni, kemi pasur frikë se mos ka zbehje të numrin të elektoratit, por jo, përkundrazi, në këtë zgjedhje vërehet një inetersim i jashtëzakonisht i madh i popullatës shqiptare, sidmos në Bujanoc,përkundër askioneve policore që ndodhën dje në fshatrat shqiptare.

SHPËRNDAJE