MË 24-25 DHJETOR 2011, NË SALLËN E KUVENDIT KOMUNAL NË

P R O G R A M

 

TRIBUNË SHKENCORE

 

DASMA SHQIPTARE NË PRESHEVË DHE RRETHINË, DIKUR DHE SOT

MË 24-25 DHJETOR 2011, NË SALLËN E KUVENDIT KOMUNAL NË

PRESHEVË/ NË QENDËR TË QYTETIT/

PRESHEVË, 201

 

E SHTUNË, MË 24 DHJETOR  2011

ARDHJA E PJESËMARRËSVE, ORA 9-10

SEANCA E PARADITËS, ORA 10

FJALA PËRSHËNDETËSE

LEXIMI I KUMTESAVE

DISKUTIME

 

DREKA

 

 

SEANCA E PASDITËS, ORA  15,00

 

LEXIMI I KUMTESAVE

PUSHIM

SHFAQJE : DASMA SHQIPTARE NË PRESHEVË, DIKUR , ORA 19

SHTËPIA E KULTURËS “ABDULLA KRASHNICA” PRESHEVË

 

 

E DIEL, MË 25 DHJETOR 2011

 

SEANCA E PARADITËS, 10,00

LEXIMI I KUMTESAVE

DISKUTIME

 

MBYLLJA E TRIBUNËS SHKENCORE

 

SHOQATA PËR TRASHEGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE PRESHEVË

SHPËRNDAJE