Strasbourg, 16 maj -Pavarësisht progresit në legjislacionin kundër diskriminimit, përpjekjet e fuqishme për të pajtuar me të kaluarën e hidhur nga  lufta, Keshilli Evropian nga Strasburgu ka akuzuar dhe kërkon nga Beogradi që Serbia duhet të njohin gjenocidin serbe ne Srebrenicë dhe të zhdukin racizmin ndaj popujve joserbe! eshte thene sot nga Komisioni kundër diskriminimit i Këshillit të Evropës në raportin e saj të posapublikuar sot, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Sipas  Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) përshëndeti përmirësimin e legjislacionit dhe praktikave anti-urrejtje, rekrutimin e shumë punonjësve të policisë me origjinë shqiptare dhe faktin që Strategjia Kundër Diskriminimit parashikon futjen e legjislacionit mbi partneritetet e regjistruara për të njëjtat shërbime, Marrëdhëniet seksuale. Përveç kësaj, shumica dërrmuese e jo serbeve jane në rrezik të pashtetësisë kanë marrë dokumente identiteti; U bënë përpjekje për të rritur regjistrimin në shkollë të fëmijëve romë dhe shpejt adresimin e mungesës së shkollës.

 

Strasburgu akuzon RTS për peropagande dhe urrejtje
ECRI vëren me kënaqësi se Radio dhe Televizioni i Serbisë e njohu rolin e saj si mjet propagandistik në vitet ’90 dhe se Parlamenti dhe Presidenti kërkonin falje për masakrën e Srebrenicës. Megjithatë, ECRI e keqpërdor faktin se asnjëri prej tyre nuk e ka kuptuar në mënyrë eksplicite se këto masakra përbënin genocid, siç është përcaktuar nga gjykatat ndërkombëtare dhe thellësisht keqëson progresin e ngadalshëm në ndjekjen penale dhe dënimin e genocidit dhe të krimeve të tjera raciste të luftës, thuhet ne vazhdim ter raporti te Keshillit Evoropian ne Strasbourg , transmeotn agjencia  e lajmeve “Presheva jonë”
“Krerët politikë duhet të pranojnë zyrtarisht se masakrat e kryera në Srebrenicë përbëjnë gjenocid”, tha Christian Ahlund, Kryesues i ECRI.

 

Sipas  eskpertit evropian Ahlunga nga Stasaburgu “një njohje e tillë, si dhe një hetim transparent i të gjitha rasteve të dhunës, është absolutisht i domosdoshëm për të siguruar që njerëzit e komuniteteve të ndryshme etnike të mos jetojnë duke u frikësuar nga frikësimi dhe një valë e re e krimeve të urrejtjes”.
Zhvillime të tjera negative të identifikuara nga ECRI përfshijnë rritjen e vazhdueshme të fjalimit të urrejtjes në diskursin publik serb. Përdorimi i gjuhës nxitëse i kujton situatës para luftërave të fundit në rajon, shkruan eksperti i ECRI. Nevojiten veprime më vendimtare për të luftuar fjalimin e urrejtjes nga organizatat raciste dhe në veçanti nga grupet raciste të tifozëve të futbollit, thotë ECRI, duke rekomanduar më tej që autoritetet të ndalojnë klubet tifozë racistë. “Kjo çështje është e një rëndësie të veçantë, duke pasur parasysh rolin që grupet raciste dhe të dhunshme të futbollit luajtën në shpërthimin e luftërave të fundit në rajon”, thekson raporti.
Dhuna ndaj romëve vazhdon. Përveç kësaj, vetëm 6% e fëmijëve romë ndjekin shkollën parashkollore dhe vetëm 46% e arsimit të detyrueshëm; Në pjesë të rëndësishme të shërbimeve publike, nuk është i punësuar një rom i vetëm. Përpjekjet për të përmirësuar kushtet e vështira të banimit janë të pamjaftueshme dhe 72% e të gjitha vendbanimeve rome janë ende joformale.
Dhuna homofobike dhe transfobike është shumë e ulët; Në vitin 2015, autoritetet regjistruan vetëm 33 krime racore, homo- dhe transfobike të urrejtjes në të gjithë vendin, ndërsa në një anketë 23% e personave LGBT serbë thanë se kishin përjetuar dhunë fizike në të kaluarën; Shpesh nga anëtarët e familjes.
Raporti i bën një numër rekomandimesh autoriteteve serbe, ku prioritetet janë:
Parlamenti dhe qeveria serbe duhet të miratojnë kodet e sjelljes që ndalojnë përdorimin e gjuhës së urrejtjes;
Autoritetet serbe duhet t’i japin prioritet punësimit të një numri proporcional të romëve dhe pjesëtarëve të pakicave të tjera në shërbimin civil.
ECRI do të ndjekë zbatimin e këtyre rekomandimeve brenda dy viteve.
Raporti, duke përfshirë vëzhgimin e qeverisë, u përgatit pas vizitës së ECRI në Serbi në shtator 2016 dhe mbulon periudhën deri më 7 dhjetor 2016, përveç rasteve ku tregohet shprehimisht.

SHPËRNDAJE