Pas propozimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë – UNESCO shteti serb është alarmuar, që katër monumentet e trashëgimisë kulturore në Kosovë që i ka nën ombrellë t’i pagëzojë me “trashëgimi kosovare”. “Ethet” e Serbisë, e cila më 2008 përvetësoi Patrikanën e Pejës, të Deçanit, të Graçanicës dhe të Kishës së Shën Premtes në Prizren me propozimin për futjen e tyre në listën e trashëgimisë botërore. Ndërkaq një delegacion i Francës i përkrahur nga disa delegacione të tjera “ka iniciuar fshirjen e emrit të Serbisë në hartimin e vendimit mbi gjendjen e monumenteve mesjetare në Kosovë dhe katër monumentet t’i riemërojë si trashëgimi e Kosovës. Për njohës të trashëgimisë kulturore në Kosovë është koha që më në fund titullare e trashëgimisë në Kosovë të jetë Kosova. Institucionet përkatëse të vendit deri më tani nuk kanë marrë asnjë hap të vetëm për këtë çështje.

SHPËRNDAJE